Meer klanten bij de voedselbank in 2020

voedselbank

Beeld: Voedselbanken Nederland

In 2020 is het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp kreeg van de voedselbank met 7,2% gestegen. De stijging wordt deels toegeschreven aan de coronacrisis.

Ruim 37 duizend huishoudens, ofwel 93 duizend mensen, waren klant van de voedselbank in 2020. Het aantal kinderen dat voedselhulp kreeg steeg met 9,3% tot bijna 37 duizend. Het aantal vrijwilligers groeide mee, namelijk met bijna 8% ten opzichte van 2019. Dankzij deze 13 duizend vrijwilligers en alle donateurs kon de organisatie in 2020 meer dan 160 duizend mensen helpen vanuit de 171 locaties in Nederland.

Het aantal mensen dat niet de financiële middelen heeft om voldoende eten te kopen is echter nog veel groter. Meer dan een miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. Schaamte is nog steeds de meest genoemde reden om geen voedselhulp te vragen. Voedselbanken Nederland werkt hieraan met de campagne 'Niks om je voor te schamen', gekoppeld aan de actualiteit. In het persbericht schrijft de stichting daarover: "Want als de coronacrisis ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers. Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op de tijdelijke hulp van de voedselbank. Terwijl hulp van de voedselbank vaak een eerste stap vooruit is."

Lees ook
Nederland 'ontkookt': steeds meer kant-en-klaar en thuisbezorgde maaltijden

Nederland 'ontkookt': steeds meer kant-en-klaar en thuisbezorgde maaltijden

Nederlanders, en dan met name volwassenen tussen 18 en 40 jaar, eten steeds vaker kant-en-klaar of thuisbezorgde maaltijden. Mensen ervaren tijdnood, hebben vaker geen zin om te koken, maar vinden gezond en lekker eten wel belangrijk.

Belastingdienst: Verleng bijzonder uitstel van betaling uiterlijk 30 juni

Belastingdienst: Verleng bijzonder uitstel van betaling uiterlijk 30 juni

Ondernemers hebben tot 30 juni de tijd om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen. De Belastingdienst adviseert ondernemers die nog niet aan de nieuwe betalingsverplichtingen kunnen voldoen om het uitstel te verlengen. Hierover stuurde de dienst afgelopen weekend een brief naar 60.000 ondernemers, waaronder de detailhandel en horeca.

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

Gezondheidsraad: Extra vitamine D tegen COVID-19 niet nodig

De Gezondheidsraad, onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de overheid, ziet geen aanleiding om extra vitamine D-inname te adviseren tegen COVID-19.