Meer klanten bij de voedselbank in 2020

voedselbank

Beeld: Voedselbanken Nederland

In 2020 is het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp kreeg van de voedselbank met 7,2% gestegen. De stijging wordt deels toegeschreven aan de coronacrisis.

Ruim 37 duizend huishoudens, ofwel 93 duizend mensen, waren klant van de voedselbank in 2020. Het aantal kinderen dat voedselhulp kreeg steeg met 9,3% tot bijna 37 duizend. Het aantal vrijwilligers groeide mee, namelijk met bijna 8% ten opzichte van 2019. Dankzij deze 13 duizend vrijwilligers en alle donateurs kon de organisatie in 2020 meer dan 160 duizend mensen helpen vanuit de 171 locaties in Nederland.

Het aantal mensen dat niet de financiële middelen heeft om voldoende eten te kopen is echter nog veel groter. Meer dan een miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. Schaamte is nog steeds de meest genoemde reden om geen voedselhulp te vragen. Voedselbanken Nederland werkt hieraan met de campagne 'Niks om je voor te schamen', gekoppeld aan de actualiteit. In het persbericht schrijft de stichting daarover: "Want als de coronacrisis ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers. Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op de tijdelijke hulp van de voedselbank. Terwijl hulp van de voedselbank vaak een eerste stap vooruit is."

Lees ook
Koppert Cress reorganiseert: locatie sluit en 19 banen weg

Koppert Cress reorganiseert: locatie sluit en 19 banen weg

Teeltbedrijf Koppert Cress ondergaat een invasieve reorganisatie. De productielocatie in Maasdijk is verkocht aan Frestia en 19 werknemers verliezen hun baan.

Nieuwe koffiebarometer: duurzaam leiderschap ontbreekt

Nieuwe koffiebarometer: duurzaam leiderschap ontbreekt

In de Koffiebarometer 2020 concludeert het koffiecollectief, bestaande uit Solidaridad, Conservation International, Oxfam België en Hivos, dat de grootste koffiebedrijven ter wereld ondermaats presteren op het gebied van transparantie over verduurzaming van de koffieteelt en pogingen iets te doen aan de problematiek rondom mensenrechten en milieubescherming.

Bierverkoop in 2020 daalde met 14 procent

Bierverkoop in 2020 daalde met 14 procent

Het coronavirus en de daarbij horende maatregelen hebben een groot effect gehad op de bierverkoop in 2020. Deze daalde met 14 procent ten opzichte van 2019. In de horeca en evenementensector daalden de verkopen zelfs met 58 procent. Nederlandse Brouwers spreekt van een rampjaar.