Meer klanten bij de voedselbank in 2020

voedselbank

Beeld: Voedselbanken Nederland

In 2020 is het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp kreeg van de voedselbank met 7,2% gestegen. De stijging wordt deels toegeschreven aan de coronacrisis.

Ruim 37 duizend huishoudens, ofwel 93 duizend mensen, waren klant van de voedselbank in 2020. Het aantal kinderen dat voedselhulp kreeg steeg met 9,3% tot bijna 37 duizend. Het aantal vrijwilligers groeide mee, namelijk met bijna 8% ten opzichte van 2019. Dankzij deze 13 duizend vrijwilligers en alle donateurs kon de organisatie in 2020 meer dan 160 duizend mensen helpen vanuit de 171 locaties in Nederland.

Het aantal mensen dat niet de financiële middelen heeft om voldoende eten te kopen is echter nog veel groter. Meer dan een miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. Schaamte is nog steeds de meest genoemde reden om geen voedselhulp te vragen. Voedselbanken Nederland werkt hieraan met de campagne 'Niks om je voor te schamen', gekoppeld aan de actualiteit. In het persbericht schrijft de stichting daarover: "Want als de coronacrisis ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers. Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op de tijdelijke hulp van de voedselbank. Terwijl hulp van de voedselbank vaak een eerste stap vooruit is."

Lees ook
Een eerlijke cacaoprijs kan alleen met structurele verandering

Een eerlijke cacaoprijs kan alleen met structurele verandering

Grootschalige armoede, kinderarbeid en ontbossing zijn nog steeds aan de orde van de dag bij boeren en arbeiders in de cacaoproductie. Hoewel er zeker aandacht was voor deze problemen in de afgelopen decennia, zijn er tot op heden nog steeds geen structurele oplossingen. Dat concludeert de Cacao Barometer 2020, de nieuwste versie van een tweejaarlijkse...

Banken verwachten krimpjaar

Banken verwachten krimpjaar

Het coronavirus domineerde de afgelopen maanden het gesprek op zo’n beetje alle vlakken: politiek, maatschappelijk, cultureel maar ook economisch. Voorspellingen zijn lastig, omdat niemand daadwerkelijk weet hoe we het beste met het virus om kunnen gaan én welke gevolgen de maatregelen hebben op alle aspecten van de samenleving. Toch zijn...

Wat kan de voedingsindustrie leren van de coronacrisis?

Wat kan de voedingsindustrie leren van de coronacrisis?

De Technische Unie verzorgde begin september een webinar over de lessen die de voedselindustrie kan leren van COVID-19. De Technische Unie is de grootste Nederlandse groothandel voor de industrie op het gebied van Maintenance, Repair en Overhaul (MRO) en Original Equipment Manufacturing (OER). Wouter Burggraaf, de eigenaar van adviesbureau Burggraaf...