Minimumleeftijd alcohol naar 18 jaar

jongere-alcohol315

DEN HAAG - De minimumleeftijd voor alcoholgebruik gaat van 16 naar 18 jaar. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het plan om de leeftijdsgrens te verhogen. Het plan gaat uiterlijk 1 januari 2014 in.

Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en OSF, stemde in met de leeftijdsverhoging, meldt NRC.

PVV en D66 stemden tegen. De PVV noemt het 'betutteling' en D66 vindt het de eigen verantwoordelijkheid van jongeren en hun ouders.

De nieuwe wet maakt ook het bezit van alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor jongeren onder de 18 jaar.

Wel blijft de leeftijdgrens van 16 jaar staan voor personeel in de horeca, inclusief barvrijwilligers in (sport-)kantines.

Het plan is bedoeld om alcoholmisbruik onder jongeren en schade aan hun gezondheid tegen te gaan.

Lees ook: