Minister Schouten beslist voor zomer over mobiele slachthuizen

Carola Schouten_wikimedia

Eind 2018 startte er een pilot met mobiele slachthuizen, ook wel Mobiele Dodings Unit genoemd. Dieren die niet getransporteerd kunnen worden, maar wel slachtwaardig zijn kunnen in deze unit gedood worden. De verdere verwerking vindt plaats in het slachthuis. Minister Carola Schouten heeft de kamer laten weten dat zij voor de zomer een besluit wil nemen over deze pilot.

Onderzoekers van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben over de mobiele slachthuizen een advies uitgebracht. Hierin staat te lezen dat deze manier van slachten zowel voor- als nadelen heeft. Positief is dat de dieren voorafgaand aan de slacht minder stress ervaren. Ook is er meer aandacht voor de dieren bij de levende keuring en wordt van elk dier de temperatuur gemeten. Hierdoor is de kans dat een ziek dier wordt toegelaten voor de slacht kleiner.

Dierenwelzijn

Daartegenover staan risico's op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Dieren die volgens de NVWA-dierenartsen niet slachtwaardig zijn, blijven achter. De onderzoekers zeggen dat er dan een risico ontstaat dat deze dieren niet de juiste zorg krijgen. Daarnaast zijn de risico's op onjuiste bedwelming en onjuist verbloeden in een mobiel slachthuis groter. Daarnaast noemen de onderzoekers risico op versleping van dierziekteverwekkers tussen bedrijven als de persoonlijke hygiëne van de medewerkers onvoldoende is of de reiniging en ontsmetting van de unit niet optimaal is. Een ander aandachtspunt is de afvoer van afvalwater.

Voedselveiligheid

Volgens de onderzoekers zijn de risico’s voor voedselveiligheid beperkt. De risico's zijn het later verwijderen van de ingewanden dan bij de regeliere slacht, mogelijke verontreiniging van vlees rondom de halssnede en de mogelijke aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen. Volgens de onderzoekers is het risico op residuen van met name pijnstillers verhoogd, maar mogelijk kleiner ten opzichte van de groep mindere kwaliteit afgemolken melkvee die via regulier transport afgevoerd wordt. Daarnaast moet de dierenarts van de NVWA specifieke aandacht aan het formulier voedselketeninformatie besteden.

Het complete rapport  Pilot met de mobiele dodingsunit (MDU) voor runderen in Noord-Nederland en de Managementreactie op BuRO-advies pilot MDU staat op de website van het Ministerie van LNV.

Foto: Wikimedia

 

 

 

Lees ook
NEPLUVI tevreden over verloop warme periode

NEPLUVI tevreden over verloop warme periode

Begin augustus liepen de temperaturen weer hoog op. Sinds juni 2020 is er een wettelijk transportverbod voor dieren als het 35 graden of warmer is. Deze zomer trad dit verbod in werking. NEPLUVI laat in een persbericht weten tevreden terug te kijken op deze warme periode.

ACM: supermarktkip heeft beter leven dan in 2014

ACM: supermarktkip heeft beter leven dan in 2014

De ACM reflecteert in een nieuw rapport op de beslissing in 2015 om het ‘Kip van morgen’-plan niet goed te keuren. Het welzijn van supermarktkippen verbeterde ten opzichte van 2014. De ACM concludeert dat ook concurrentie kan leiden tot verduurzaming.

NVWA inspectieresultaten per 1 september sneller openbaar

NVWA inspectieresultaten per 1 september sneller openbaar

Een nieuwe beleidsregel stelt de NVWA in staat om inspectieresultaten veel sneller dan voorheen openbaar te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor visafslagen.