Minister Schouten beslist voor zomer over mobiele slachthuizen

Carola Schouten_wikimedia

Eind 2018 startte er een pilot met mobiele slachthuizen, ook wel Mobiele Dodings Unit genoemd. Dieren die niet getransporteerd kunnen worden, maar wel slachtwaardig zijn kunnen in deze unit gedood worden. De verdere verwerking vindt plaats in het slachthuis. Minister Carola Schouten heeft de kamer laten weten dat zij voor de zomer een besluit wil nemen over deze pilot.

Onderzoekers van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben over de mobiele slachthuizen een advies uitgebracht. Hierin staat te lezen dat deze manier van slachten zowel voor- als nadelen heeft. Positief is dat de dieren voorafgaand aan de slacht minder stress ervaren. Ook is er meer aandacht voor de dieren bij de levende keuring en wordt van elk dier de temperatuur gemeten. Hierdoor is de kans dat een ziek dier wordt toegelaten voor de slacht kleiner.

Dierenwelzijn

Daartegenover staan risico's op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Dieren die volgens de NVWA-dierenartsen niet slachtwaardig zijn, blijven achter. De onderzoekers zeggen dat er dan een risico ontstaat dat deze dieren niet de juiste zorg krijgen. Daarnaast zijn de risico's op onjuiste bedwelming en onjuist verbloeden in een mobiel slachthuis groter. Daarnaast noemen de onderzoekers risico op versleping van dierziekteverwekkers tussen bedrijven als de persoonlijke hygiëne van de medewerkers onvoldoende is of de reiniging en ontsmetting van de unit niet optimaal is. Een ander aandachtspunt is de afvoer van afvalwater.

Voedselveiligheid

Volgens de onderzoekers zijn de risico’s voor voedselveiligheid beperkt. De risico's zijn het later verwijderen van de ingewanden dan bij de regeliere slacht, mogelijke verontreiniging van vlees rondom de halssnede en de mogelijke aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen. Volgens de onderzoekers is het risico op residuen van met name pijnstillers verhoogd, maar mogelijk kleiner ten opzichte van de groep mindere kwaliteit afgemolken melkvee die via regulier transport afgevoerd wordt. Daarnaast moet de dierenarts van de NVWA specifieke aandacht aan het formulier voedselketeninformatie besteden.

Het complete rapport  Pilot met de mobiele dodingsunit (MDU) voor runderen in Noord-Nederland en de Managementreactie op BuRO-advies pilot MDU staat op de website van het Ministerie van LNV.

Foto: Wikimedia

 

 

 

Lees ook
NVWA publiceert Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen

NVWA publiceert Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen samengesteld en gepubliceerd. Het bedrijfsleven kan het boek gebruiken als hulpmiddel om te voldoen aan de benodigde wettelijke verplichtingen bij het maken en verkopen van nieuwe voedingsmiddelen.

Gebreken in Canadees controlesysteem

Gebreken in Canadees controlesysteem

Uit een audit van de Europese Commissie blijkt dat Canada mogelijk met hormonen gevoed rundvlees naar Europa exporteert. Het land mag volgens de CETA-handelsverdragen alleen hormoonvrij rundvlees exporteren. Het Canadese traceerbaar- en controlesysteem kent echter gebreken.  Het rapport van de Europese Commissie stelt niet dát er Canadees...

NVWA doet onderzoek naar verhandelen onveilige zaden  en peulvruchten

NVWA doet onderzoek naar verhandelen onveilige zaden en peulvruchten

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 2 bedrijfslocaties in Zuidwest-Nederland doorzocht. Daarbij hebben zij administratie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) vermoedt dat het bedrijf bewust partijen zaden en peulvruchten in de handel...