MKB-Nederland: Aanpassing TEK-regeling goede eerste stap

Geld_munten_Pixabay

Foto: Pixabay

De verlaging van de drempel voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een goede eerste stap voor een betere energiecompensatie voor het mkb. Dat stelt MKB-Nederland. De verschillende brancheorganisaties blijven lobbyen voor een betere regeling.

De drempel van 12,5 procent was het grootste pijnpunt volgens MKB-Nederland, omdat deze bij voorbaat al tienduizenden ondernemers, zoals bakkers en slagers, uitsloot. Met de verlaging naar 7 procent komen veel meer mkb-ers in aanmerking.

Is de verlaging naar 7 procent ook voldoende voor de versspecialist? Koninklijke Nederlandse Slagers verwacht dat veel slagers nog steeds buiten de boot vallen. En NBOV pleitte in een brief van 9 november voor een drempel van maximaal 5,5 naar 6 procent. 

Position Paper

Ook MKB-Nederland vindt dat de regeling nog op veel punten verbeterd moet worden. Eerder deze week publiceerden MKB-Nederland en VNO-NCW een position paper. In deze notitie pleiten de organisaties voor betere oplossingen om de impact van de hoge energieprijzen te verminderen. De TEK-voorwaarden zijn veel strenger dan het Europese steunkader toelaat. Knelpunten zijn de 12,5 procent-eis, het lage plafond van 160.000 euro per onderneming en middelgrote bedrijven hebben vaak geen toegang.

Oplossingen MKB-Nederland en VNO-NCW

Naast de verlaging van de drempel voor de regeling pleiten MKB-Nederland en VNO-NCM voor de volgende aanpassingen.

Verhoging van de maximale vergoeding van 160.000 euro per bedrijf
Voor veel energie-intensieve bedrijven is 160.000 euro “slechts een druppel op de gloeiende plaat”. Het Europese steunkader maakt het mogelijk om twee en in bepaalde gevallen zelfs vier miljoen euro per bedrijf aan steun te geven. Andere Europese landen maken wel gebruik van deze ruimte, waardoor de positie van Nederlandse bedrijven op de Europese markt verslechtert.

Stel regeling open voor middelgrote bedrijven
Veel middelgrote bedrijven, zoals industriële bakkers, kunnen geen gebruik maken van deze regeling omdat ze qua personeelsaantal of omzet (net) niet onder de mkb-definitie vallen. MKB Nederland pleit ervoor om bedrijven die ook in schijf 2 en 3 van de energiebelasting zitten toe te laten tot de TEK.

Maak overbrugging TEK concreet
De uitbetaling van de TEK vindt waarschijnlijk pas half 2023 plaats. Dat is voor veel bedrijven te laat. Maak daarom de toegezegde overbrugging op korte termijn concreet.

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Thema's
Lees ook
Verstegen Spices & Sauces genomineerd voor de EZK Energy Award

Verstegen Spices & Sauces genomineerd voor de EZK Energy Award

Verstegen Spices & Sauces is een van de drie genomineerden voor de EZK Enery Award 2022. Dat is een award voor bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of het gebruik van hernieuwbare (duurzame) warmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de prijs beschikbaar.

Nederlandse voedselprijzen gaan nog verder stijgen

Nederlandse voedselprijzen gaan nog verder stijgen

Voedselproducenten gaan de komende maanden hun prijzen nog verder verhogen. Analisten van de Rabobank verwachten prijsstijgingen van 10 tot 20 procent. De reden? Ondanks een daling van de prijzen op de wereldmarkt zien voedselproducenten hun kosten nog steeds oplopen.

Minder inflatie, maar voedingsprijzen blijven hoog

Minder inflatie, maar voedingsprijzen blijven hoog

In november daalde de inflatie naar 11,2 procent. Maar in vergelijking met vorig jaar betalen consumenten nog altijd veel meer voor hun eten en drinken. Dat blijkt uit een analyse over de maand november van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).