Nederland past zuivelinspecties aan eisen Rusland aan

DEN HAAG - Nederland conformeert zich aan de Russische eis dat zuivelbedrijven geïnspecteerd moeten worden door de NVWA in plaats van door het COKZ. Vanaf 1 januari 2014 worden de exporterende zuivelbedrijven onder rechtstreeks toezicht van de NVWA gebracht.

Dat schrijft staatssecretaris van Dijksma van EZ aan de Tweede Kamer.

De testen ten behoeve van export naar Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland zullen worden uitgevoerd door het nationaal referentie laboratorium Rikilt.

Schorsing

Rusland maakte op 10 december bekend dat met ingang van vandaag (19 december) een deel van de Nederlandse zuivelbedrijven, waaronder dochterbedrijven van FrieslandCampina, tijdelijk niet mogen exporteren naar Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland, waarmee het land een douane-unie heeft. Aanvankelijk werd gesproken over 14 zuivelaars, later 13. Dijksma heeft het over 11 geschorste bedrijven.

De NVWA heeft het toezicht op de zuivel gedelegeerd aan het Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel (COKZ). Rusland erkent dat orgaan niet. Afgezien van het procedurele bezwaar, menen de Russische autoriteiten dat het COKZ certificaten afgeeft zonder dat het product gecontroleerd is. De certificaten zouden daardoor niet betrouwbaar zijn.

14 bedrijven voldoen niet

Rusland had Nederland tot 15 december gegeven om de zuivelbedrijven door te lichten en na te gaan of ze voldoen aan de eisen die Rusland stelt. De NVWA heeft inmiddels alle zuivelbedrijven die naar Rusland willen exporteren opnieuw geïnspecteerd.

"Er waren 64 bedrijven door Rusland geautoriseerd voor export naar Rusland/Douane Unie. Daarvan hebben er 51 aan de NVWA aangegeven actief te willen blijven op de Russische markt en die 51 zijn geaudit door NVWA. Van 37 bedrijven beoordeelde de NVWA het inspectieresultaat als bevredigend", schrijft de staatssecretaris. Uit die woorden valt op te maken dat 14 bedrijven bij inspectie níet aan de eisen blijken te voldoen.

Op de lijst van 37 bedrijven die wél voldoen, staan 11 van de 15 door Rusland dit najaar geïnspecteerde bedrijven.

Tekortkomingen

Nederland beschikt sinds 16 december over het voorlopige Russische inspectierapport. Binnen 2 maanden zal daarop een reactie worden gegeven. "Natuurlijk zullen ook de 11 geschorste zuivel bedrijven de gerapporteerde tekortkomingen moeten repareren. De NVWA zal hierop toezien", aldus Dijksma. "Rusland zal alleen de ingestelde maatregelen intrekken nadat de Nederlandse overheid naar tevredenheid bevestigd heeft dat de tekortkomingen die in het rapport beschreven zijn, verholpen zijn." De bedrijven moeten vóór 5 februari aanpassingen verrichten en mogen dan weer naar Rusland exporteren.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement