'Nederlandse foodsector innoveert te weinig'

voedingsmiddelenindustrie315

WAGENINGEN - De Nederlandse levensmiddelenindustrie blijft in innovaties achter bij Denemarken en Duitsland. Zij focust te veel op procesefficiëntie en kostenverlaging en te weinig op productvernieuwing en marketing. Op den duur is dat een doodlopende weg.

Dat staat in het Europees benchmarkonderzoek dat Lei Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd. Het ministerie heeft dit onderzoek laten uitvoeren om de concurrentiepositie en verduurzaming van de Nederlandse levensmiddelenindustrie in kaart te brengen en te versterken.

Sterk in onderzoek en samenwerking

Ten opzichte van Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk heeft de Nederlandse levensmiddelenindustrie een relatief sterke positie voor wat betreft onderzoek en ontwikkeling. Ook is de sector sterk als het gaat om samenwerking bij innovatie.

Maar omdat er vooral aandacht is voor efficiënte productieprocessen en kostenverlaging komt op den duur de concurrentiekracht en werkgelegenheid onder druk te staan. Echt vernieuwende innovaties komen slechts van een kleine groep bedrijven: start-ups en multinationals.

Minder omzet uit nieuwe producten 

Uit het Lei-onderzoek blijkt dat Nederland in Europa na Denemarken en Duitsland op 3 staat als het gaat om innovatie in de levensmiddelenindustrie. Nederland investeert veel tijd en middelen in onderzoek en innovatie, maar genereert minder omzet uit nieuwe producten.

Innovatie van het MKB is belangrijk voor de concurrentiepositie en werkgelegenheid. Daarom heeft het Lei voor het ministerie ook onderzoek gedaan naar de rol van het MKB hierin. Het blijkt dat het midden- en kleinbedrijf bij innovaties vooral wordt belemmerd door hoge kosten, gebrek aan middelen en onvoldoende gekwalificeerde werknemers.

Innovatie moeilijk te verwaarden

Ook zijn bij de kosten van onderzoek en ontwikkeling en innovatie de risico’s relatief groot. Daarnaast is het voor MKB-bedrijven moeilijk om innovaties te verwaarden, omdat nieuwe producten lastig te beschermen zijn tegen namaak, terwijl kennis in deze sector zich snel verspreidt.

Lees ook: