Nederlandse Normcommissie Vegan en Vegetarisch voedsel is een feit

falafel-pixabay

De eerste Nederlandse normcommissie die zich bezig gaat houden met veganistische en vegetarische (internationale) normen is een feit. Dit meldt het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN).

Eind 2018 zijn de eerste stappen gezet omtrent de ontwikkeling van ISO-norm ’Voedsel en ingrediënten geschikt voor vegetariërs’ en ‘Voedsel en ingrediënten geschikt voor veganisten’. De inhoud van de norm wordt besproken en ter discussie gesteld tijdens de internationale vergaderingen, waarvan er al meerdere hebben plaatsgevonden. Tijdens deze vergaderingen komen verschillende stakeholders bij elkaar om de norm vorm te geven.

Nederlandse commissie

De Nederlandse normcommissie zal zijn stem uitbrengen op deze internationaal geldende norm. Dit betekent dat de betrokken partijen vanuit deze normcommissie hun mening kunnen geven op de inhoud van deze internationaal geldende afspraken.

De eerste nationale normcommisievergadering zal medio 2019 plaatsvinden.

Lees ook
EU pakt met Kenniscentrum voedselfraude en -kwaliteit aan

EU pakt met Kenniscentrum voedselfraude en -kwaliteit aan

De Europese Commissie heeft sinds deze week een nieuw kenniscentrum: het Knowledge Centre for Food Fraud and Quality. Het Kenniscentrum gaat EU-beleidsmakers en nationale overheden ondersteunen met actuele wetenschappelijke kennis over voedselfraude en problemen met voedselkwaliteit. Daartoe gaat het markttoezichtactiviteiten en testmethoden coördineren,...

Europese residunorm voor fipronil in eieren

Europese residunorm voor fipronil in eieren

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijven aan de Tweede Kamer dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de Europese norm voor fipronil in eieren hanteert.  Dit betekent dat eieren met een residugehalte boven 0,005 milligram per kilo niet mogen worden verhandeld. Deze...

ISO-norm voor duurzaamheidskeurmerken

ISO-norm voor duurzaamheidskeurmerken

De laatste jaren hebben duurzaamheidskeurmerken een grote vlucht genomen. Voor consumenten kan dit verwarrend zijn. Wat is de betekenis en waarde van een keurmerk? De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) stelt daarom voor om een norm voor duurzaamheidskeurmerken op te stellen. Belanghebbenden kunnen hier online hun mening over geven....