Nederlandse slachterij is bron salmonella-uitbraak

slagerij

Een Nederlandse slachterij heeft mogelijk vijf maanden lang met Salmonella besmet varkensvlees op de markt gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte een onderzoek nadat afgelopen zomer meer patiënten met de bacterie Salmonella Goldcoast werden gemeld dan gewoonlijk.

De NVWA wist de besmetting via logistieke lijnen en DNA-typering naar een specifieke slachterij te herleiden. De salmonella-besmetting is daar ontstaan door een aanpassing in het slachtproces, waarbij het vlees niet meer voldoende verhit werd. De bacteriën konden zich in de productieomgeving vestigen, van waaruit met enige regelmaat karkassen werden besmet.

NVWA doorzoekt keten

De NVWA is inmiddels bezig al het varkensvlees te traceren dat in de periode 4 juni tot en met 24 oktober uit de slagerij is gekomen. Het besmette vlees is al teruggevonden in cervelaatworst van Aldi en Brabantse metworst van Jumbo. Beide supermarkten hebben de vleesproducten inmiddels uit de handel gehaald. Omdat het onderzoek nog loopt is nog niet duidelijk in welke andere producten dit vlees is verwerkt. De NVWA adviseert consumenten om rauwe varkensvleesproducten goed te verhitten en zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Salmonella-besmettingen

Op dit moment zijn er in Nederland 19 patiënten met dit type Salmonella Goldcoast bekend, gemeld tussen begin juli en begin november 2018. Het daadwerkelijke aantal infecties zal volgens de NVWA hoger liggen. Een infectie met salmonella heeft veelal geen ernstige symptomen, waardoor zieken niet snel in beeld komen bij de GGD of het RIVM.

In andere landen zijn nog geen besmettingen bekend met deze specifieke Nederlandse salmonella-stam. Wel heeft de Belgische voedselautoriteit FAVV al gewaarschuwd voor Nederlands varkensvlees en zijn enkele terugroepacties uitgevoerd.

Lees ook
Minister van Ark licht kamer toe over verontreinigd sesamzaad

Minister van Ark licht kamer toe over verontreinigd sesamzaad

De import van sesamzaad, verontreinigd met ethyleenoxide, blijkt grootschaliger dan gedacht. Vijf Indiase leveranciers verkochten het sesamzaad op de Europese markt. Er zijn al honderden meldingen binnengekomen van besmette producten bij de NVWA. De minister van Medische Zorg en Sport lichtte de kamer in over de afhandeling van dit veiligheidsincident.

Geen veelomvattend verbeterplan, maar beheersbare stappen voor de NVWA

Geen veelomvattend verbeterplan, maar beheersbare stappen voor de NVWA

Minister Schouten bespreekt in een brief aan de Tweede Kamer de oplossing voor de “gelaagde, complexe en hardnekkige problematiek” binnen de NVWA. Er komt geen “groot, veelomvattend plan”, maar beheersbare stappen om de problemen op te lossen.

Grote terugroepactie verontreinigd sesamzaad

Grote terugroepactie verontreinigd sesamzaad

Drie Indiase bedrijven leverden sesamzaad met ethyleenoxide aan de Europese markt. Bedrijven die het sesamzaad, of producten met het sesamzaad, verhandelen, moeten het uit de handel halen. De NVWA heeft betrokken bedrijven op de hoogte gesteld.