Nepluvi: 'De NVWA misleidt ministeries, de politiek en de consument'

pluimvee

Met die gewaagde uitspraak reageert de pluimveeindustrie, verenigd in de Nepluvi, op het op 28 maart verschenen scherpe rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de Nederlandse slachtkuikenketen. Daar is volgens de NVWA het nodige loos. De Nepluvi verwijt de NVWA een dorpse blik. Nederland loopt juist voorop, betoogt de belangenbehartiger van kippenboeren en -slachters.

Door Dick Veerman - Foodlog

In een persbericht dat 29 maart verscheen in reactie op de risico-analyse die de NVWA maakte van de slachtkuikensector, verbergt de Nepluvi zijn boosheid nauwelijks. De belangenbehartiger schrijft: "De wijze waarop de NVWA met haar Integrale Risico Analyse naar buiten komt en de pluimveeverwerkende industrie in een kwaad daglicht stelt en onrecht doet aan al hetgeen de pluimveevleessector heeft bereikt, is alleen ten einde het eigen blazoen schoon te wrijven."

'Nederland loopt ver voorop'

Volgens de NVWA is kippenvlees risicovol vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Ernstige boosdoeners zijn onder meer salmonella-besmettingen. Maar Nederland doet het juist goed, zegt Nepluvi: De aanpak van voor de volksgezondheid meest relevante Salmonella’s (Se en St) door de pluimveevleessector zorgt voor een zeer laag risico voor de consument. Alle koppels slachtdieren worden voor de slacht door een onafhankelijke monsternemer bemonsterd en indien een koppel positief is dan wordt het vlees verhit voor het naar de consument gaat. Dat zou ook de NVWA moeten weten en moeten meenemen in een risico-analyse. Met de aanpak van Campylobacter loopt Nederland ver voorop in Europa en in de wereld, ook dat zou de NVWA moeten weten en moeten meewegen in een analyse. Wat betreft de aanpak van antibiotica is Nederland een gidsland en is er heel veel bereikt. Uitsluitend een ouder MARAN rapport gebruiken door het onafhankelijke (dat wordt door de NVWA herhaaldelijk benadrukt) BuRO [het wetenschappelijke onderzoeksinstituut van de NVWA, DV], geeft een foutief beeld. Jammer dat BuRO blijkbaar niet in staat is een juist beeld te geven (en dat gaat helaas ook op voor andere onderwerpen).

Wat betreft de handhaving door de NVWA: juist op een punt als verdoven hebben leden van NEPLUVI de Nederlandse wetenschappers er bij moeten halen om de NVWA duidelijk te maken waarop gelet moet worden. Veel bevindingen van de NVWA toezichthouders zijn niet deugdelijk. Natuurlijk moet het verdoven goed plaats vinden en dat is ook het geval! Fouten moeten worden aangepakt, fraude is niet acceptabel, maar we hebben wel recht op een eerlijke toezichthouder en daar ontbreekt het aan!

De misleiding door de NVWA van de ministeries, de politiek en de consument is onacceptabel en zou eindelijk eens aangepakt moeten worden.

Heeft de Nepluvi gelijk? In het persbericht wijst de organisatie op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat schrapt per vandaag maatregelen tegen een aantal pluimveeslachterijen om hun Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)-procedures aan te passen. De maatregelen werden genomen nadat de NVWA bij controles in de slachterijen verontreinigingen op karkassen aantrof. Het CBb vindt die verontreinigingen onvoldoende voor de conclusie dat de HACCP-procedures niet op orde zijn. De uitspraak van het College is definitief omdat CBb de eindrechter in deze zaken is.

Ik belde vanmiddag met Peter Vesseur, secretaris van de Nepluvi. Jullie suggeren dat de NVWA aan cherry picking doet om de kipsector zwart te maken. Is dat correct? "Ja", zegt Vesseur onomwonden. "De NVWA kiest wat feiten, zet die niet in een breder perspectief omdat ze die naar haar eigen conclusies toe wil buigen. Dat is een autoriteit onwaardig. Het onderzoek van BuRO zou onafhankelijk zijn, maar dat is het niet. De Nederlandse pluimveehouderij loopt in vele opzichten voor. Wie de cijfers internationaal in perspectief zet, zal dat concluderen, maar de NVWA wil het niet zien. Omdat ze hun autoriteit zijn kwijtgeraakt in de afgelopen jaren, willen ze die met dit soort rapporten weer vestigen. Dat is een manier van doen die past bij een activistische NGO, maar niet bij de NVWA. Op deze manier komen we niet uit de discussies die over de productie van kip in ons land gevoerd moeten worden. We staan - onterecht, vinden wij - al een eind achter in de publieke opinie. Op deze manier worden we verder de grond in getrapt, terwijl we juist vooruit willen. Is dat wat de overheid en de autoriteit willen?"

Ingewikkeld communicatief geweld

Ik vraag Vesseur wat zijn organisatie heeft gedaan sinds 5 maart toen de eerste gegevens uit de gisteravond naar buiten gebrachte NVWA-rapporten met de sector zijn gedeeld. "We hebben gewezen op de fouten die we toen hoorden. De rapporten hebben we pas deze week voor het eerst gezien."

Het is een ingewikkelde situatie. De NVWA, schreef ik vanmorgen, maakte haar analyse omdat ze een systeemfout (georganiseerde ketenfraude) ziet en niet verantwoordelijk wil worden gehouden voor falende handhaving; de controleurs van de autoriteit kunnen niet tegen de kracht van de openstaande kraan aan dweilen, zegt de NVWA tussen de regels door. De NVWA denkt - vermoed ik - dat de oorzaak van de overtredingen moet worden weggenomen, omdat handhaving anders niet voor verbetering zal zorgen. De Nepluvi wijst er daarentegen op dat de klas veel ergere leerlingen bevat en dat Nederland een van betere landen is om kip te zijn. Welk perspectief kies je als consument en als minister? Valt daar nog over te praten na al dit communicatieve geweld?

Na de mestfraude en de I&R-affaire heeft minister Carola Schouten sinds vanmiddag een nieuwe aap op haar schouder: ze eist actie van de kippensector, maar die zegt al volop in actie te zijn en verwijt haar autoriteit misleiding. Wat moet ze nu doen? In 2016 werden in Nederland 624.476.200 kippen geslacht. Zeg maar ruim 0,6 miljard. Dat zijn heel wat levens en dat geeft een hele verantwoordelijkheid, temeer omdat iedereen meekijkt.

Lees ook
Nieuwe iconen voor verduidelijking houdbaarheidsdatum

Nieuwe iconen voor verduidelijking houdbaarheidsdatum

De gewenste actie bij de Tenminste Houdbaar Tot-datum (THT) is een heel andere dan bij Te Gebruiken Tot (TGT). Toch haalt een merendeel van de consumenten ze door elkaar. Daardoor gooien ze vaak producten weg die nog eetbaar zijn. Om het verschil tussen de twee houdbaarheidsdatums te verduidelijken, introduceert Samen Tegen Voedselverspilling twee iconen...

Houwers Groep en CleanIT Solutions samen verder

Houwers Groep en CleanIT Solutions samen verder

Houwers Groep en CleanIT Solutions BV gaan samenwerken. Met ingang van juni 2022 richten de twee bedrijven de CleanIT Group op om elkaar op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en digitale mogelijkheden te versterken. Beide dochterbedrijven blijven bestaan onder de eigen naam.

NVWA neemt vier pallets vlees in beslag

NVWA neemt vier pallets vlees in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 16 juli vier pallets met vlees in beslag genomen in Den Haag. De NVWA doet onderzoek naar valsheid in geschrifte bij illegale import van vleesproducten vermoedelijk afkomstig uit China.