NGO’s doen niet mee aan Convenant voedingsmiddelen

De Nederlandse voedingsmiddelensector ondertekende 29 juni het Convenant Voedingsmiddelen. Doel van het convenant is door samenwerking in de hele keten risico's op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan verduurzaming van de productieketen. Een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties tekent het Convenant, de ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorop.

Door Cécile Janssen - Foodlog

In Trouw melden ontwikkelingsorganisaties Oxfam, Unicef, Fairfood, Save the Children, Hivos en Natuur & Milieu "uit het akkoord te stappen" omdat het convenant zonder handtekening van individuele bedrijven, lees: supermarkten en levensmiddelenproducenten, zinloos is. Oxfam Novib roept ook de ministers Kaag en Schouten op geen handtekening te zetten. Bij eerdere convenanten, zoals het textiel- en bankenconvenant, tekenden bedrijven mee. Bij dit Voedingsconvenant zaten de koepelorganisaties CBL (supermarktketens) en FNLI (levensmiddelenfabrikanten) aan tafel.

“De levensmiddelenindustrie is een gigantische sector die de levens van miljoenen boeren raakt. Ook bij dit nieuwe convenant is deelname van bedrijven cruciaal”, zegt Oxfam horen. De organisatie publiceerde deze maand een voor de supermarkten vernietigend rapport over hun verduurzamingsbeleid. "Als individuele bedrijven niet meedoen, weet niemand of ze zich aan de afspraken houden," klinkt het bij Fairfood.

“Wij ondertekenen dit convenant namens de supermarkten”, zegt mvo-manager Marieke Doolaard van CBL. “Dat doen we alleen omdat de directiekamers van de supermarktketens er volledig achter staan.” Jumbo verklaart dat de probleem te complex zijn om per bedrijf op te lossen. Daarom is een gezamenlijke inspanning vanuit de branche nodig. Volgens Trouw legt Jumbo niet uit waarom ze gezien hun steun geen handtekening zetten. Zowel Jumbo als Plus verklaren los van het convenant al risico’s in de toeleveringsketen in kaart te brengen. Albert Heijn zegt het convenant te steunen en daar geen handtekening voor nodig te hebben.

Lees ook:

Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen (29 juni 2018)

Lees ook
Consumenten kopen minder vlees bij combinatie prijsverhoging en informatie over milieuschade

Consumenten kopen minder vlees bij combinatie prijsverhoging en informatie over milieuschade

Consumenten kopen 36 procent minder vlees in de supermarkt als zowel de prijzen worden verhoogd en ze meer informatie krijgen over de milieuschade door vleesproductie. Dit moet wel in combinatie gebeuren, melden het RIVM en de Vrije Universiteit.

Start nieuwe campagne ‘De mooiste boodschap is bio’

Start nieuwe campagne ‘De mooiste boodschap is bio’

De driejarige Europese campagne ‘De mooiste boodschap is bio’ is gestart met als doel groei van het biologische marktaandeel en vergroting van de herkenbaarheid en het vertrouwen in het Europese biologische keurmerk. De campagne loopt tegelijkertijd in Zweden, Finland en België.

Prijsverschil vlees en vleesvervangers neemt af

Prijsverschil vlees en vleesvervangers neemt af

Het prijsverschil tussen vlees en vleesvervangers in de supermarkt nam de afgelopen vijf jaar af. Dat blijkt uit onderzoek van Questionmark naar de prijsontwikkelingen van de zes grote Nederlandse supermarkten. De supermarktonderzoeker deed het onderzoek in opdracht van ProVeg Nederland.