Nieuw wetenschappelijk ICES-advies: wijting, haring en makreel in 2021 overbevist

Makreel_Unsplash

Marine Stewardship Council (MSC), het internationale keurmerk voor duurzame visserij, roept op tot dringende actie omdat ecologisch en economisch vitale pelagische visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan overbevist blijven. Dit komt doordat regeringen er al jarenlang niet in slagen om vangstquota af te spreken die de toekomst van de bestanden veiligstellen.

De International Council for the Exploration of the Sea (ICES), die wetenschappelijk advies verstrekt over duurzame vangstniveaus, publiceerde op 30 september een nieuw advies. Hieruit blijkt dat de vangst van makreel, Atlantisch-Scandinavische haring en blauwe wijting in 2021 opnieuw de wetenschappelijk geadviseerde limieten met respectievelijk 27%, 31% en 23% heeft overschreden (1). Deze limieten worden aanbevolen om de levensvatbaarheid van deze bestanden op lange termijn te garanderen.

Uit een analyse van MSC van de gegevens blijkt dat in de afgelopen zes jaar de totale gecombineerde vangsten van makreel, Atlantisch-Scandinavische haring en blauwe wijting overeenkomen met meer dan 4,5 miljoen ton vis die, als het wetenschappelijk advies was opgevolgd, in zee had moeten blijven (2). Zonder een internationaal overeengekomen beheerskader komt de toekomstige gezondheid van deze bestanden in gevaar (3). Vooral de omvang van het Atlantisch-Scandinavische haringbestand is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen, met een daling van 32% (4).

Individuele beslissingen leiden tot overbevissing

De Noordoost-Atlantische pelagische bestanden vertegenwoordigen één van de grootste vispopulaties in Europa en worden bevist door enkele van de rijkste landen ter wereld. Het probleem is dat deze worden bevist volgens quota die unilateraal door individuele naties worden vastgesteld, met voortdurende overbevissing tot gevolg.

Ook voor de duurzaamheid van Nederlandse visserij heeft dit advies gevolgen. In 2019 waren 80% van de Nederlandse visserijen MSC-gecertificeerd. Mede door de schorsingen van visserijen die op noordoost Atlantische pelagische soorten vissen, is inmiddels slechts 54% van de Nederlandse visserijen gecertificeerd. 

Oproep tot internationale overeenkomst

MSC roept beleidsmakers van de visserijnaties in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan op om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen die in overeenstemming is met het nieuwe wetenschappelijke ICES-advies. De komende kuststatenvergadering van 14 oktober 2022 wordt een cruciale vergadering om vooruitgang te boeken in de onderhandelingen en te streven naar een overeenkomst over de verdeling van de quota in overeenstemming met het wetenschappelijk advies (6).

Referenties

1. Berekend op basis van nieuwe gegevens die de ICES op 30 september 2022 heeft vrijgegeven voor:
- Makreel
- Atlantisch-Scandinavische haring
- Blauwe wijting
2. Tussen 2016 en 2021 hebben de werkelijke vangsttotalen de door ICES aanbevolen duurzame vangstniveaus met 4,527 miljoen ton overschreden – dit bestaat uit 1,144 miljoen ton haring, 1,517 miljoen ton makreel en 1,866 miljoen ton blauwe wijting (MSC-berekening op basis van zes jaar (2016 - 2021) van geadviseerde vangst- en werkelijke vangstgegevens van ICES).
3. Researchgate: The Collapse of the Atlanto-Scandian Herring Fishery: Effects on the Icelandic Economy
4. ICES. 2022. Haring (Clupea harengus) in de deelgebieden 1, 2, 5 en de sectoren 4.a en 14.a, Noorse lentepaaiende haring (het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee), gepubliceerd op 30 september 2022. https://doi.org/10.17895/ices.advice.19772380: Biomassa van het paaibestand van haring in 2022 (3,867 miljoen ton) is slechts 68% van die in 2012 (5,673 miljoen ton). Dit is een daling van 32% in tien jaar tijd.
5. De Europese Commissie (05/11/2020)
6. Vergaderingen van de kuststaten van de Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

 

Lees ook
Rapport 'Stand in Water 2020' laat zien: Nederlandse visserij wordt duurzamer

Rapport 'Stand in Water 2020' laat zien: Nederlandse visserij wordt duurzamer

Circa 80% van de Nederlandse visserij neemt deel in het MSC-programma voor duurzame visvangst. En eenmaal erkend door het MSC-keurmerk, blijven visserijen werken aan verdere verduurzaming. Dat blijkt uit het rapport “Stand in het Water 2020” waarin een analyse is gedaan van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd...

Belgisch gezondheidsinstituut: tweemaal per week vis ongezond

Belgisch gezondheidsinstituut: tweemaal per week vis ongezond

Het Vlaams Instituut Gezond Leven schroeft het advies om twee keer per week vis te eten terug naar één keer. Zware metalen in (vervuild) zeewater stapelen zich op in vissen en zeevruchten en belanden vervolgens op ons bord. Dat kan schadelijk zijn voor onze gezondheid.

ASC- en MSC-certificering voor Veramaris

ASC- en MSC-certificering voor Veramaris

Veramaris produceert Omega-3-olie voor visvoer uit microalgen. Het Nederlandse biotechnologiebedrijf haalt als eerste producent ter wereld de gezamenlijke Aquaculture Stewardship Council (ASC) en Marine Stewardship Council (MSC) certificering voor duurzame zeewierproductie voor visvoer.

Op de hoogte blijven van alles wat er speelt in de voedingsmiddelenindustrie?

 

Abonneren