Nieuwe hoogleraren Voeding en gezondheid

WAGENINGEN - Wageningen University heeft 2 persoonlijk hoogleraren Voeding en gezondheid benoemd: prof. dr ir Lisette de Groot en dr ir Sander Kersten.

Beiden maken deel uit van de afdeling Humane Voeding waar zij tot voor kort buitengewoon hoogleraar (De Groot) en universitair hoofddocent  (Kersten) waren.

Benoeming tot persoonlijk hoogleraar geschiedt op basis van grote verdiensten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs alsmede opmerkelijke persoonlijke kwaliteiten. De benoeming geldt voor een verlengbare periode van 5 jaar en geeft de onderzoekers meer mogelijkheden om hun vakgebied landelijk en internationaal wetenschappelijk te profileren.

Ouderen
Prof. Lisette de Groot blijft zich richten op de voeding en gezondheid van de ouder wordende mens. In het bijzonder gaat hierbij de aandacht uit naar voedingsaspecten die van belang zijn voor de functionaliteit op hogere leeftijd, gezien het belang hiervan voor de kwaliteit van leven. De Groot vindt het van belang om binnen haar leeropdracht voor de komende jaren het accent te leggen op knelpunten in de voeding van de oudere mens en op voedingspatronen, die van invloed zijn op verouderingsprocessen zoals osteoporose, sarcopenie, cognititieve achteruitgang en de eetlust op hogere leeftijd.

Vetstofwisseling
Prof. Sander Kersten gaat zich richten op de moleculaire mechanismen van voeding, met speciale aandacht voor de vetstofwisseling. Daarbij gaat hij met zijn collega’s onder andere onderzoeken hoe de vetstofwisseling in het lichaam gereguleerd wordt en op welke manier onze voeding daarop ingrijpt. Tevens gaat zijn interesse uit naar de interactie tussen het immuunsysteem en de vetstofwisseling. In de laatste jaren is namelijk gebleken dat er aanzienlijk overlap bestaat tussen het immuunsysteem en de vetstofwisseling.

Lees ook:
Bron van bescherming tegen verzadigd vet gevonden (1 december 2010)

Voedingsadvies op basis genen 'weggegooid geld' (19 januari 2007)