Nieuwe innovatiepilots verduurzaming

GORINCHEM - Dit jaar heeft 12 nieuwe innovatiepilots binnen Platform Verduurzaming Voedsel opgeleverd. Daarmee is het budget voor ondersteuning van dergelijke initiatieven volledig benut.

Dat meldt de nieuwsbrief van het platform. Het aantal van 12 is wat minder dan in 2011 en 2010, toen respectievelijk 17 en 18 projecten werden goedgekeurd.

Voorbeelden van innovatiepilots die dit jaar zijn goedgekeurd, zijn onder meer om het project Solidair met soja van Greenfood International, het Mandjesconcept 100% duurzame mainstream koffie van United Coffee, het lesprogramma van de Youth Food Movement (YFM) Academie en Valorisatie van reststromen van cateraar Hutten.

Andere 2012-projecten zijn: Duurzaam Dineren en Verduurzaming Fritesketen van Koninklijke Horeca Nederland, Eindeloos Brood van Van Rijsingen Groep en Baker’s Basket, Valoriseren van aardappeleffluent van Nutravit Technology, en Versnelling en opschaling verduurzaming in het MKB vanuit de voorbeeldaanpak van FNLI, nu als Planetscan ontwikkeld door KWA Bedrijfsadviseurs.  

Vanaf de start van het platform in 2009 kregen diverse ketenprojecten financiële steun. Het totaal aantal innovatiepilots staat nu op 50. Er kunnen geen nieuwe pilotaanvragen meer worden ingediend.

De komende tijd wordt ingezet op de brede toepassing van succesvolle innovaties, zodat ook andere bedrijven er hun voordeel mee kunnen doen.

Lees ook: