Nieuwe manier van toezicht voor varkensslachterij

DEN HAAG - Varkensslachterijen kunnen zich aanmelden voor een nieuwe manier van toezicht door de NVWA. Een eerdere proef bij Vion in Boxtel bleek een succes.

De nieuwe manier van controleren is voor een deelnemend bedrijf goedkoper en eenvoudiger, meldt de NVWA. 

Een deelnemende slachterij voorziet de NVWA automatisch en digitaal van relevante informatie over zaken als hygiëne en voedselveiligheid. Daarvoor in de plaats krijgt het bedrijf dan minder NVWA-inspecteurs over de vloer.

Toezichtconvenant

Behalve met Vion heeft de NVWA ook al met Cargill en Lamb Weston/Meijer een toezichtconvenant ondertekend.

De proef bij Vion in Boxtel, die in januari was gestart en een half jaar duurde, bleek goed te werken. Gekeken is welke onderdelen van het 'gangbare' toezicht konden worden vervangen door een digitaal toezicht.

De bestaande keuringen en het toezicht van de NVWA op diergezondheid en dierenwelzijn blijven bij de slachterijen die meedoen onveranderd.

Varkensslachterijen die mee willen doen, moeten wel aan de vooraf vastgelegde randvoorwaarden voldoen. Zo moeten ze onder meer goed kunnen onderbouwen dat ze veilig voedsel en veilige producten leveren

Meer eigen verantwoordelijkheid

Het afsluiten van convenanten met bedrijven en koepelorganisaties is een belangrijk onderdeel van het vernieuwde toezicht van de NVWA. Bedrijven krijgen hierin meer zelf de verantwoordelijkheid voor de naleving van wet- en regelgeving, stelt de NVWA.

Ook draagt het bij aan vermindering van toezichtslasten in de vleesketen, zoals vastgelegd in het programma Vermindering regeldruk vleesketen.

Bekijk een video over het vernieuwde toezicht bij Vion Boxtel.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement