Nieuwe subsidieronde TKI Agri & Food

TKI Agri & Food roept bedrijven in food en agri op projectvoorstellen in te dienen voor toegepast onderzoek. Vanuit de Topsector Agri & Food is ongeveer 15 miljoen euro aan subsidies beschikbaar.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de projecten samen met TNO of een DLO-instituut worden uitgevoerd in een publiek-private samenwerking (PPS). Het gaat om projecten vanaf 2017.

Het projectidee dient een korte omschrijving van het onderzoeksproject te bevatten, de beoogde projectpartners en kennisinstelling(en) en een begroting. De indieners krijgen na de deadline inzicht in de omvang van de aanmeldingen.

Ook kan het TKI contact met de indieners opnemen met inhoudelijke adviezen of met suggesties om samenwerking te zoeken met andere indieners. De indieners kunnen vervolgens een uitgewerkt voorstel indienen. Op basis van deze voorstellen adviseert het TKI welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage van de Topsector Agri & Food van maximaal 50 procent van de projectkosten.

Deadline 2 mei

De volledige tekst van de oproep, inclusief de voorwaarden waaraan de indieners en het voorstel moeten voldoen zijn geplaatst op de site van TKI Agri & Food (onder kopje PPS Call 2016). Ook het indieningsformulier is daar gepubliceerd. Projectideeën kunnen tot 2 mei worden ingediend.

Lees ook:

TI Food and Nutrition gaat op in TKI Agri & Food (5 december 2014)

Op de hoogte blijven van alles wat er speelt in de voedingsmiddelenindustrie?

 

Abonneren