NVWA: Geen ernstige overtredingen tijdens offerfeest

Schaap_pixabay

Foto: Pixabay

Tijdens het Offerfeest constateerden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie geen illegale slachterijen of ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Het bleef bij paar geringe overtredingen zoals ontbrekende I&R registraties.

Het Offerfeest vond in 2022 plaats van 9 tot en met 11 juli. In elk deelnemend slachthuis waren NVWA-dierenartsen en officiële assistenten aanwezig om toezicht te houden op het slachtproces. 44 slachthuizen hadden toestemming om te slachten tijdens het Offerfeest.

Dierenwelzijn en voedselveiligheid

“We zien dat de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid dit jaar goed zijn nageleefd”, zegt Inspecteur-generaal van de NVWA Gerard Bakker. “Dat komt mede door ons strenge toezicht in de slachthuizen. En steeds meer mensen zijn ervan doordrongen dat slachten buiten een erkend slachthuis niet kan. Onze mensen en de politie hebben in de aanloop naar het Offerfeest daar ook veel energie in gestoken. En natuurlijk waren onze inspecteurs samen met de politie tijdens het Offerfeest alert op signalen van misstanden. Die waren er gelukkig niet.”

Cijfers

Volgens de voorlopige cijfers zijn er dit jaar in Nederland bijna 33.000 dieren geslacht tijdens het Offerfeest. 10 procent minder dan vorig jaar, toen er 37.000 dieren werden geslacht. Evenals in 2021 werden er 43 procent van de schapen en geiten onbedwelmd geslacht. Bij runderen was het aandeel dit 64 procent (in 2021 59 procent).

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Thema's
Lees ook
Foodwatch: Te veel pesticiden in fruit voor kinderen

Foodwatch: Te veel pesticiden in fruit voor kinderen

Er zitten te veel pesticiden in fruit dat populair is bij kinderen, zoals mandarijnen en sinaasappelen. Dat concludeert Foodwatch na een analyse van de residu-cijfers van groente en fruit van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Kipster en Lidl willen Nederlandse landbouw verduurzamen

Kipster en Lidl willen Nederlandse landbouw verduurzamen

Kipster en Lidl vieren het eerste lustrum. De boer en supermarkt zetten in op verduurzaming Nederlandse landbouw met meer dierenwelzijn, minder uitstoot en radicale transparantie. Ze zetten verschillende stappen op dit gebied, zoals de eerste Pigster boerderij, de nieuwe Kipsterfarm, 24/7 transparantie en hanenvlees.

Tarieven NVWA wijzigen vanaf 1 januari 2023

Tarieven NVWA wijzigen vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wijzigen de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De kosten die NVWA in rekening brengt voor activiteiten zoals keuringen, herinspecties en systeemtoezicht stijgen voor 2023. Op de website van NVWA staat een overzicht van alle tarieven.