NVWA: glyfosaat in bier onder limiet

Het gehalte van glyfosaat in bier dat op de Nederlandse markt verkrijgbaar is, ligt ver onder het maximum dat op basis van het gerstgehalte toelaatbaar is. Er zijn dan ook geen gezondheidsrisico's vanwege glyfosaat in bier. Dat constateert de NVWA.

De NVWA deed in het voorjaar van 2016 onderzoek. Er zijn 29 biermerken bemonsterd in verschil­lende winkels en brouwerijen. In het NVWA-laboratorium is het glyfosaatgehalte van de monsters bepaald. Bijna alle biersoorten waren van Nederlandse herkomst. Ook vijf Belgische bieren en één Duits bier zijn onderzocht.

Het onderzoek hangt samen met de aandacht voor glyfosaat in de laatste tijd. In sommige media is gemeld dat er een verband is tussen glyfosaat en kanker. Naast aandacht voor glyfosaat vanwege gezondheidsaspecten ligt de stof ook onder het vergrootglas door de koppeling met de politieke discussie rond genetisch gemodificeerde organismen. Glyfosaatresistentie is een van de meest toegepaste genetische modificeringen, meldt de NVWA.

Aanleiding

Een onafhankelijk Duits instituut onderzocht begin 2016 bier, omdat bier als bewerkt graanproduct mogelijk een belangrijke bron van glyfosaat in de consumptie zou kunnen zijn. Hierbij werd in alle bieren glyfosaat aangetoond, weliswaar in lage gehalten. De aandacht voor dit onderzoek was voor de NVWA aanleiding om ook Nederlandse bieren te onderzoeken op de aanwezigheid van glyfosaat.

Resultaten

In iets meer dan een derde van de bieren werd glyfosaat aangetroffen. Eén hiervan was een Duits bier. Het gemiddelde glyfosaatgehalte in het Duitse en het NVWA-onderzoek komt overeen. Ook bij het ene Duitse biermerk kwam het gehalte overeen met de waarde die in het Duitse onderzoek werd gevonden. Alle waarden liggen ruim onder de wettelijke limiet, de zogenoemde Maximale Residu Limiet (MRL). Zelfs de hoogste waarde is een factor 200 lager dan de MRL.

De conclusie is dan ook dat er geen gezondheidsrisico's zijn vanwege glyfosaat in bier. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat mensen ook via andere bronnen in de voeding glyfosaat binnen krijgen.

Lees ook: 

 
Meer over
Lees ook
Heineken verhoogt bierprijs voor horeca met 5,8%

Heineken verhoogt bierprijs voor horeca met 5,8%

Per 1 augustus verhoogt Heineken de bierprijs. De horeca betaalt dan gemiddeld 5,8% meer voor de inkoop. Ook in de supermarkt stijgen de prijzen van het bier en andere dranken van Heineken.

Biermarkt niet terug op niveau pre-corona

Biermarkt niet terug op niveau pre-corona

De biermarkt is nog niet terug op het oude niveau. Hoewel de bierkoop in 2021 met 2,6 procent steeg ten opzichte van 2020, liggen de verkopen nog altijd 10,3 procent lager dan in 2019. Dat meldt Nederlandse Brouwers op de website.

CEO Heineken waarschuwt voor duurdere grondstoffen

CEO Heineken waarschuwt voor duurdere grondstoffen

Heineken presenteerde onlangs de half jaarcijfers. Deze laten een positief beeld zien: een volumeherstel van 10 procent ten opzichte van vorig jaar en een verdubbeling van de bedrijfswinst tot ruim 1,6 miljard euro. Maar CEO Dolf van den Brink tempert de verwachtingen. De stijgende grondstofprijzen baren hem zorgen.