NVWA schaalt werkzaamheden bij slachterijen af in verband met corona

NVWA-wikimedia

Vanwege de coronamaatregelen en een verminderde capaciteit heeft de NVWA een aantal werkzaamheden afgeschaald. Dat heeft minister van LNV Carola Schouten laten weten in antwoord op kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Een aantal scenario’s voor het afschalen van werkzaamheden wordt op dit moment uitgevoerd, zegt de minister. Zo wordt op de slachthuizen de NVWA-inzet met name op de keuringswerkzaamheden gericht en heeft afschaling van tactische toezichtswerkzaamheden plaatsgevonden. Vanaf 30 maart wordt de monstername gehalveerd voor het testen op residuen van schadelijke stoffen, en de monstername in het kader van microbiologische criteria wordt volledig gestaakt. Ook wordt de exportcertificering voor bepaalde diersoorten opgeschort, waaronder fokrunderen, paarden en schapen.

Ziekteverzuim

De afschaling heeft met name te maken met de verminderde beschikbaarheid van het NVWA- personeel. Het ziekteverzuim onder medewerkers is bij de voedsel- en warenautoriteit in de afgelopen weken toegenomen tot 15,8%, aldus minister Schouten. Bij Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, een private organisatie wiens medewerkers de NVWA assisteren bij keuringen in de roodvleessector, is het ziekteverzuim opgelopen tot bijna 20%.

De NVWA riep slachterijen al op om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus, ook al gaat het werk in de vleessector gewoon door. De autoriteit publiceerde zelf een lijst maatregelen die bedrijven moeten nemen wanneer er NVWA-medewerkers over de vloer komen. Volgens minister Schouten zullen NVWA-medewerkers bij een bedrijf vertrekken wanneer blijkt dat de richtlijnen niet worden nageleefd.

Lees ook
Pronomar draagt bij aan hygiëne maatregelen rondom COVID-19

Pronomar draagt bij aan hygiëne maatregelen rondom COVID-19

De voedingsmiddelenindustrie is een van de branches waar hygiëne aan zeer strikte eisen gebonden is. Helemaal sinds de komst van het COVID-19 virus kent dit een nieuw hoogtepunt en worden bedrijven geacht alle richtlijnen en voorschriften voor hygiëne aan te scherpen. Zo merkt Pronomar, leverancier van droogsystemen, een toenemende interesse van voedingsmiddelenbedrijven...

Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

De import van sesamzaad, verontreinigd met ethyleenoxide, blijkt grootschaliger dan gedacht. Vijf Indiase leveranciers verkochten het sesamzaad op de Europese markt. Er zijn al honderden meldingen binnengekomen van besmette producten bij de NVWA. De minister van Medische Zorg en Sport lichtte de kamer in over de afhandeling van dit veiligheidsincident.

Geen veelomvattend verbeterplan, maar beheersbare stappen voor de NVWA

Geen veelomvattend verbeterplan, maar beheersbare stappen voor de NVWA

Minister Schouten bespreekt in een brief aan de Tweede Kamer de oplossing voor de “gelaagde, complexe en hardnekkige problematiek” binnen de NVWA. Er komt geen “groot, veelomvattend plan”, maar beheersbare stappen om de problemen op te lossen.