Chickfriend gebruikte ook amitraz

Eieren_1

Het Barneveldse bedrijf Chickfriend gebruikte naast fipronil ook amitraz. Dit meldden minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) op 23 augustus in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) trof de stof tot nu toe niet aan in eieren. Het is nog onbekend op welke schaal dit middel is gebruikt.

Inval

De amitraz werd gevonden in de administratie die twee weken geleden in beslag werd genomen bij een inval.  In deze administratie zijn zeven bedrijven aangetroffen die nog niet eerder met de affaire in verband zijn gebracht. De NVWA heeft deze bedrijven bezocht. Het gaat om vijf pluimveebedrijven, een gemengd bedrijf met pluimvee en vleeskalveren en een houder van vleeskalveren. Alleen bij het laatste verblijf waren kalveren. Deze mogen voorlopig niet worden geslacht. De NVWA onderzoekt of er amitraz in de dieren zit.

Ook onderzoekt de NVWA Dega 16. Het bestrijdingsmiddel waar Chickfriend fipronil en nu ook amitraz aan toevoegde. "Het vermoeden bestaat dat er meerdere middelen dan alleen Dega-16 zijn gebruikt door Chickfriend voor het toevoegen van verboden stoffen. De NVWA doet hier onderzoek naar."

Amitraz

Amitraz is volgens de brief "een matig toxische stof". Chickfriend zou de stof gebruiken voor vliegenbestrijding bij kalveren. De stof is verboden als bestrijdingsmiddel. Bij inname van grote hoeveelheden kan het onder meer effect hebben op het zenuwstelsel.

De directeur van het bureau Risicobeoordeling & onderzoek durft niet helemaal uit te sluiten dat er een geringe hoeveelheid amitraz in de geteste eieren zit.  Als het erin zit gaat het om gehaltes kleiner dan 0,01 milligram per kilo. Bij zo'n kleine hoeveelheid kan iemand tientallen kilo's eieren per dag eten. Daarom is er ''geen aanleiding tot risico’s voor de volksgezondheid''.

Melding fipronil

In de brief meldden de bewindslieden ook dat er vorig jaar twee meldingen zijn binnengekomen over mogelijk fipronil-gebruik. "In een van de twee meldingen werd gesproken over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen", staat in de Kamerbrief. Wat de andere melding inhield, wordt niet duidelijk.

Lees ook:

 
Lees ook
Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

De import van sesamzaad, verontreinigd met ethyleenoxide, blijkt grootschaliger dan gedacht. Vijf Indiase leveranciers verkochten het sesamzaad op de Europese markt. Er zijn al honderden meldingen binnengekomen van besmette producten bij de NVWA. De minister van Medische Zorg en Sport lichtte de kamer in over de afhandeling van dit veiligheidsincident.

Geen veelomvattend verbeterplan, maar beheersbare stappen voor de NVWA

Geen veelomvattend verbeterplan, maar beheersbare stappen voor de NVWA

Minister Schouten bespreekt in een brief aan de Tweede Kamer de oplossing voor de “gelaagde, complexe en hardnekkige problematiek” binnen de NVWA. Er komt geen “groot, veelomvattend plan”, maar beheersbare stappen om de problemen op te lossen.

Grote terugroepactie verontreinigd sesamzaad

Grote terugroepactie verontreinigd sesamzaad

Drie Indiase bedrijven leverden sesamzaad met ethyleenoxide aan de Europese markt. Bedrijven die het sesamzaad, of producten met het sesamzaad, verhandelen, moeten het uit de handel halen. De NVWA heeft betrokken bedrijven op de hoogte gesteld.