Omzetgerelateerde boete bij voedselfraude

consumentenbond logo

Bij overtredingen van de Warenwet waarbij sprake is van grove schuld of opzet, zoals bij voedselfraude, kan sinds 1 mei 2016 een omzetgerelateerde boete worden opgelegd met een maximum van 820.000 euro.

Dat bericht de Consumentenbond, dat zich hard heeft gemaakt voor de omzetgerelateerde boete. In 2015 werd het amendement van PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers voor het verhogen van boetes in de Warenwet van maximaal 4500 euro naar maximaal 820.000 euro aangenomen. De verhoging is 1 mei van kracht geworden.

"In eerste instantie wilde het ministerie van VWS alleen de boetes verhogen voor overtredingen die te maken hebben met ‘eerlijkheid in de handel en voorlichting aan de consument’, dus als er sprake is van misleiding. De Consumentenbond vond dit niet voldoende en heeft er voor gepleit dat ook overtredingen die tot gezondheidsrisico’s voor consumenten kunnen leiden onder dit boetebesluit vallen. Bijvoorbeeld het niet op orde hebben van de traceerbaarheidseisen of het ontbreken van een goede borging van de hygiënemaatregelen", aldus de Consumentenbond.

Ook bedrijven die een probleem niet aanpakken na een waarschuwing van de NVWA, kunnen nu hogere boetes krijgen. De verhoging van de boetes geldt voor bedrijven met een omzet boven de 10 miljoen euro. De Consumentenbond stelt het te betreuren dat kleinere bedrijven die dit soort overtredingen begaan, nog steeds weg kunnen komen met wat zij noemt "absurd lage boetes".

Lees ook: