Onderzoek & ontwikkeling

Nieuwe leerstoel Jeugd en Gezonde Voeding in Venlo

Leerstoel Jeugd en Gezonde Voeding

Een aantal bedrijven en Universiteit Maastricht richten op Brightlands Campus Greenport Venlo de academische leerstoel Jeugd en Gezonde Voeding op. De nog aan te stellen hoogleraar gaat voor minstens vijf jaar onderzoek doen naar gezonde voeding in relatie tot jeugd en jongeren. Daarnaast is ook een onderwijs- en educatietaak aan de leerstoel gekoppeld.

Leerstoel Jeugd en Gezonde Voeding

De kosten leerstoel worden voor in elk geval de komende vijf jaar gefinancierd door Scelta Mushrooms, ZON fruit & vegetables, BASF, Seacon Logistics en regionale Rabobanken. Kids University for Cooking participeert als field LAB met educatieve voedingsprogramma’s voor kinderen.

Aanjager van de leerstoel is Jan Klerken van Scelta Mushrooms: “Er is nog weinig bekend over effecten van onder andere voeding en hoe die voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Door alleen wetenschap en educatie samen te brengen om kennis te ontwikkelen en die over te brengen, kom je er niet. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de jeugd daadwerkelijk gezonder gaat eten. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor alle partijen. Ook voor het bedrijfsleven. Daarom hebben de bedrijven samen de schouders onder deze leerstoel gezet.”

 

Universiteit Maastricht in Venlo

Op Brightlands Campus Greenport Venlo staat gezonde en veilige voeding centraal en zijn onder meer research- en onderzoeksbedrijven en onderwijs gevestigd. Op deze campus opende Universiteit Maastricht enkele maanden geleden nieuwe laboratoria en wordt onderzoek gedaan naar alle facetten van voeding.

De nieuwe leerstoel wordt ingebed binnen het University College Venlo (UCV) en verricht nieuw en inspirerend onderwijs en onderzoek dat ook studenten de mogelijkheid biedt van dichtbij te ervaren hoe universitair onderwijs en toegepast wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken. De interactie tussen het regionale bedrijfsleven en de Universiteit Maastricht zorgt ook voor een verdere verankering van de positie van het UCV te Venlo.

Brightlands

Op Brightlands Campus Greenport Venlo werken ondernemers, wetenschappers en studenten samen op het gebied van onderzoek naar gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular. Aan deze campus zijn inmiddels zo’n 45 bedrijven en verder wetenschappers en studenten van kennisinstituten als Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen en HAS verbonden.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *