Pilot keuring slachtvarkens: te groot risico

evmi-ccmt2

De pilot met de keuring van levende slachtvarkens (ante mortem of AM-keuring) bij Vion in Apeldoorn krijgt geen vervolg. Het brengt een te groot risico met zich mee voor de kwaliteit van het toezicht door de NVWA.

Dat schrijft staatsecretaris Dijksma (EZ) in een brief aan de Tweede kamer. Dit naar aanleiding van het uitgebrachte evaluatierapport van de NVWA over de pilot CCMT-AM bij Vion Apeldoorn.

De AM-keuring heeft betrekking op voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn bij varkens op de slachterij, vóórdat de varkens gedood en geslacht worden.

Alternatieve vorm keuring

De pilot was gestart om te kijken of een alternatieve vorm van keuren mogelijk was tegen lagere kosten voor het bedrijfsleven, maar met eenzelfde kwaliteit. Daarvoor werd gebruikgemaakt van het CCMT (continuous control monitoring) systeem van Vion.

Bij de pilot konden bedrijfskeurders van Vion op basis van normen voor dierenwelzijn, diergezondheid en hygiëne, een voorselectie maken. Zo kon de keuring in de stal worden uitgevoerd en niet bij het lossen van de vrachtauto’s.

Bovendien zou het niet meer zelf voorselecteren door de NVWA tijd en kosten besparen, waardoor één NVWA-dierenarts voortaan de AM en de PM (post mortem)-keuring kon doen

Resultaten pilot

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat die tijd inderdaad ruimschoots werd bespaard. Een combinatie van AM- en PM-keuring, afwisselend door één NVWA-dierenarts bleek echter niet mogelijk, waardoor dus geen kosten bespaard werden.

Dit kwam mede door de onregelmatige aanvoer van dieren, het onvoorspelbare karakter van spoeddodingen en het feit dat AM- en PM-keuringen op verschillende plekken in het bedrijf plaatsvinden.

Uit de resultaten van de pilot blijkt verder dat de resultaten te sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de beoordeling van de dieren, de hoeveelheid incidenten, de eigen verantwoordelijkheden van het bedrijf en de kennis en opleiding van het (stal)personeel.

'Onvoldoende gedragen door Vion'

Verder kon de pilot alleen slagen, als het gedragen zou worden door Vion. Gebleken is dat dit bij de slachterij onvoldoende het geval was. Er was een afwachtende houding en cijfers en corrigerende acties lieten op zich wachten, terwijl onderbouwingen onvoldoende werden gecommuniceerd met de NVWA.

Geconcludeerd wordt dan ook dat het systeem van CCMT-AM van Vion Apeldoorn onder de huidige omstandigheden niet kan worden gebruikt voor het toezicht van de NVWA.

Vion heeft het evaluatierapport bestudeerd en had geen inhoudelijke bezwaren tegen de inhoud van het rapport.

Bekijk het evaluatierapport

Lees ook:

Lees ook
NVWA schaalt werkzaamheden bij slachterijen af in verband met corona

NVWA schaalt werkzaamheden bij slachterijen af in verband met corona

Vanwege de coronamaatregelen en een verminderde capaciteit heeft de NVWA een aantal werkzaamheden afgeschaald. Dat heeft minister van LNV Carola Schouten laten weten in antwoord op kamervragen van de Partij voor de Dieren. Een aantal scenario’s voor het afschalen van werkzaamheden wordt op dit moment uitgevoerd, zegt de minister. Zo wordt...

Rob van Lint stapt op bij de NVWA

Rob van Lint stapt op bij de NVWA

Per 1 mei 2020 treedt Rob van Lint terug als inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij was sinds 1 juli 2017 in functie. De Ondernemingsraad van de NVWA heeft "geen vertrouwen in het onder zijn leiding opgestelde plan van aanpak voor het verbeteringstraject van de NVWA."

Lloyds Register voert IFS PIA-audit uit bij Vion

Lloyds Register voert IFS PIA-audit uit bij Vion

IFS ontwikkelde samen met retail organisaties, certificerende-instellingen, Vion Food Group en SIM Supply een nieuwe internationale standaard voor productintegriteit ontwikkeld. Deze nieuwe standaard heeft de naam IFS Product Integrity Assessment (PIA). Lloyds Register voerde de eerste audit uit bij Vion in Boxtel.