Relatie voeding en ADHD blijft onduidelijk

haring

BILTHOVEN - Het is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd of er een verband is tussen voeding en ADHD. Daardoor kunnen er geen concrete voedingsadviezen worden gegeven om symptomen van ADHD te verminderen, stelt het RIVM.

Het instituut komt met de conclusie na verschillende onderzoeksactiviteiten die de afgelopen 4 jaar werden  uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.  In 2010 kwam het RIVM op basis van een literatuurstudie al tot dezelfde conclusie.

Het RIVM beveelt verder onderzoek aan. "In vervolgonderzoek is het van belang dat kinderen en hun ouders niet mogen weten of ze een ADHD-dieet volgen of een placebo-dieet. Hiermee wordt voorkomen dat ouders van kinderen met een ADHD-dieet het gedrag van hun kinderen positiever beoordelen dan ouders van kinderen uit een controlegroep."

Structuur in eetgedrag

Bovendien moet uitgesloten worden dat een eventueel effect wordt veroorzaakt door andere veranderingen dan die in voeding die tijdens het onderzoek plaatsvinden. "Zo kunnen kinderen gedurende het onderzoek meer structuur in hun eetgedrag of meer aandacht krijgen. Ook is het belangrijk om te weten in hoeverre de groep kinderen met ADHD die deelneemt aan het onderzoek een representatieve afspiegeling is van alle kinderen met ADHD."

Lees ook: