RIDLV: “Voedselsysteem moet drievoudig gezond worden”

rildv

Beeld: Jan Kopřiva via Unsplash

De Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) heeft een rapport uitgebracht waarin de leden een meervoudige aanpak aanbevelen voor de verschillende crises waaraan ons voedselsysteem bijdraagt: de klimaatcrisis, biodiversiteit, chronische welvaartsziekten en de vertrouwenscrisis bij de boeren. Gezondheid staat daarbij voorop.

Het rapport, te downloaden via ridlv.nl/visie, is getiteld: Gezondheid in drievoud - Naar een gezond voedselsysteem voor planeet, consument en boer. Emeritus hoogleraar Herman Wijffels, lid van de Raad, zegt in het persbericht: “We bepleiten dat gezondheid het organiserende principe wordt voor de transitie van de landbouw en het hele voedselsysteem. Het principe kan worden gebruikt door de overheid, het bedrijfsleven, de zorgsector en maatschappelijke organisaties en biedt ook een basis voor samenwerking.”

Samenhang en samenwerking

Met het rapport speelt de RIDLV in op de kabinetsformatie, de boerenprotesten, de Farm to Fork strategie van de Europese Commissie en de VN-top over voedselsystemen. De genoemde crises worden nog te vaak los van elkaar benaderd door verschillende departementen, belangenorganisaties en onderzoeksinstellingen, aldus de raad. “Er is veel meer samenhang en samenwerking nodig”, zegt emeritus hoogleraar Edith Lammerts van Bueren, voorzitter van de RIDLV. “Maar dat moet niet louter top-down of via het klassieke poldermodel, want er is meer inbreng uit de samenleving nodig. Wij denken aan een Burgerberaad Landbouw en Voedsel, waarin gesprekken plaatsvinden tussen boeren, burgers, bedrijven, supermarkten, mensen uit de gezondheidssector, NGO’s en andere betrokkenen. Dat kan het best op regionaal niveau, maar kan ook landelijk. Daar zullen het rijk en provincies middelen voor vrij moeten maken.”

Aanbevelingen

In het rapport doet de RIDLV een reeks aanbevelingen aan de hoofdrolspelers in het voedselsysteem. In het persbericht vat de onafhankelijke denktank die als volgt samen. Aan de overheid: voer heffingen in op toegevoegde suiker en zout en op rood vlees, maar maak groenten en fruit goedkoper. Verbied alle kindermarketing, ook op sociale media, voor ongezond en onduurzaam voedsel. En ga weer ruimtelijk ordenen om de stikstofproblemen voor natuurgebieden op te lossen. Aan de voedselindustrie: stop met ultrabewerkt voedsel en kies voor drievoudig gezond. Aan de supermarkten: maak voor consumenten de gezonde keuze de makkelijke keuze. En betaal een hogere prijs aan boeren die goed scoren op drievoudige gezondheid. Aan NGO’s: maak een gezamenlijk triple health beoordelingssysteem voor supermarkten. En aan het hoger onderwijs: geef voedingskunde een volwaardige plaats in de opleiding van artsen en zorgverleners.

Over de RIDLV

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) is een interdisciplinaire en onafhankelijke denktank. Leden zijn: Peter Blom, Alex Datema, Willem Ferwerda, Johan Garssen, Machteld Huber, Theo Jetten (secretaris), Helen Kranstauber, Edith Lammerts van Bueren (voorzitter), Ludwig Lauwers, Jaap Seidell, Jan Staman, Wouter van der Weijden en Herman Wijffels. De Raad wil duurzaamheid en gezonde voeding niet apart benaderen maar in samenhang. Zij geeft daar onder meer invulling aan door casussen uit te werken voor specifieke sectoren en door het organiseren van symposia.

Lees ook
Iglo en vergelijkbare producenten moeten hun prijzen verhogen

Iglo en vergelijkbare producenten moeten hun prijzen verhogen

Producten van iglo en andere levensmiddelenproducenten worden duurder. Iglo waarschuwt hiervoor, omdat ze de stijgende inkoopprijzen en productiekosten, een gevolg van de toenemende vraag naar duurzame producten, niet zelf willen blijven dragen.

EU lanceert gedragscode gezonde en duurzame voeding

EU lanceert gedragscode gezonde en duurzame voeding

De Europese Commissie (EC) en 65 belanghebbenden uit de sector ondertekenden begin juli de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken. Het is de volgende stap in de “Van boer tot bord”-strategie.

Microbioom, leefomgeving en gezondheidskansen onder de loep

Microbioom, leefomgeving en gezondheidskansen onder de loep

De samenstelling van het microbioom van de darm wordt mede bepaald door ongezonde omgevingsfactoren. Dat zorgt ervoor dat verschillen in sociaal-economische achtergrond en leefmilieu kunnen leiden tot een ander ziekteverloop en ongelijke gezondheidskansen.