Mogelijk verhoging accijns op alcohol

Het is goed om verder na te denken over accijnsverhoging, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en -sponsoring. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Deze 3 opties worden internationaal erkend als effectieve maatregelen om alcoholgebruik verder terug te dringen.

Uit een evaluatie blijkt dat minder jongeren drinken en dat jongeren minder vaak dronken zijn. Ook starten ze op latere leeftijd met drinken.

In 2011 had nog 66 procent van de 12- tot 16-jarigen ooit alcohol gedronken, in 2015 was dat 45 procent. Wel drinkt het aantal jongeren dat wél drinkt vaak veel. Volwassenen zijn ook minder gaan drinken, al is er een grote groep zware drinkers.

NIX18 norm

Het is volgens Van Rijn goed om blijvende aandacht te hebben voor het versterken van de NIX18 norm en een correcte naleving van de leeftijdsgrens. “Daarnaast kan kritisch worden gekeken naar de opleidingseisen voor partijen die alcohol willen verstrekken en naar de plaats van verstrekking.”

Ook kunnen bij de decentralisatie van het toezicht en de handhaving naar gemeenten de komende jaren nog slagen worden gemaakt, stelt hij.

Landelijk regelen

Zo gebruiken gemeenten maar nauwelijks de mogelijkheid om een verbod op prijsacties vast te stellen. Verder kijkt Van Rijn naar het toezicht op de verkoop van alcohol via internet (het thuisbezorgkanaal). Hij wil dat dit, net als het verbod op prijsacties, landelijk geregeld gaat worden.

Lees ook:

Lees ook
Bierverkoop in 2020 daalde met 14 procent

Bierverkoop in 2020 daalde met 14 procent

Het coronavirus en de daarbij horende maatregelen hebben een groot effect gehad op de bierverkoop in 2020. Deze daalde met 14 procent ten opzichte van 2019. In de horeca en evenementensector daalden de verkopen zelfs met 58 procent. Nederlandse Brouwers spreekt van een rampjaar.

Coronacrisis raakt brouwerijen

Coronacrisis raakt brouwerijen

Sinds de start van de coronacrisis zien Nederlandse brouwerijen de omzet dalen. Zo ook in november. De bierverkoop was met 25,8 procent een stuk lager dan in november vorig jaar. De thuisconsumptie nam met 7,5 procent toe, maar de horeca nam met 92 procent af. Vereniging Nederlandse Brouwers maakt zich grote zorgen.

Smith & Sinclair komt naar Nederland

Smith & Sinclair komt naar Nederland

Vanaf januari 2021 zal Smith & Sinclair, het in Londen gevestigde snoepmerk dat alcohol gerelateerde zoetwaren maakt, opereren vanuit Nederland.