RIVM start aanvullend onderzoek naar inname nitriet en lood via voedsel

Het RIVM heeft de inname van nitriet en nitraat als voedseladditieven en van lood via voedsel berekend. De inname van nitraat ligt binnen de veilige marge. De inname van nitriet en lood via voedsel is voor sommige mensen mogelijk niet veilig. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Nitriet, nitraat en lood in voedsel

Nitriet en nitraat worden als conserveermiddel toegevoegd aan bepaalde voedingsmiddelen, zoals salami of ham (nitriet) en kaas (nitraat). Beide stoffen komen ook van nature voor in voedsel. De inname van nitraat uit natuurlijke bron is meegenomen in de berekeningen. Dit was niet mogelijk voor nitriet vanwege een gebrek aan gegevens. Lood komt in voedsel terecht doordat planten en gewassen het uit de bodem opnemen of door menselijk handelen. Door het gebruik van loodvrije benzine en verf zijn de concentraties van lood in voedsel de laatste decennia afgenomen.

Berekening inname

Voor nitraat en nitriet is de inname berekend op basis van maximaal toegestane gehalten, die zijn vastgelegd in de Europese additievenverordening. Dit is een grofmazige methode om de inname te berekenen. De in de praktijk gebruikte additievengehalten waren niet beschikbaar. De berekeningen voor lood zijn uitgevoerd met gemeten gehalten in voedsel, zodat de best mogelijke innameschattingen op basis van de beschikbare data zijn verkregen.

Gezondheidskundige advieswaarden

De berekende innamen van lood, nitraat en nitriet zijn vergeleken met gezondheidskundige advieswaarden om vast te stellen of de innamen binnen de veilige marges blijven. Hiervoor zijn de advieswaarden gebruikt zoals vastgesteld door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Uit de evaluatie van de toxicologie door EFSA blijkt dat nitriet bij te hoge innamen nadelige effecten kan hebben op de longen en het hart, en nitraat op de groei van jonge kinderen. Lood kan bij te hoge innamen effecten hebben op de hersenontwikkeling, nieren en bloeddruk.

Aanvullend onderzoek nitriet

Voor aanvullend onderzoek naar de inname van nitriet is het nodig om de maximale hoeveelheden die van nitriet als additief toegevoegd mogen worden aan voedsel te vervangen door in de praktijk gebruikte gehalten of gemeten gehalten. Gemeten gehalten hebben hierbij de voorkeur. De gemeten gehalten geven ook inzicht in de hoeveelheid van nature aanwezig nitriet in voedingsmiddelen. Van afgeleide stoffen van nitriet, die nu niet meegenomen zijn in de berekening vanwege het ontbreken van recente gegevens, zijn ook gemeten gehalten gewenst om goed te kunnen beoordelen of ze bij het huidige gebruik van nitriet een probleem vormen.

Aanvullend onderzoek lood

Aanvullend onderzoek naar de inname van lood kan worden uitgevoerd via biomonitoring. Volgens literatuuronderzoek van het RIVM is dit een geschikte methode om onderzoek te doen naar de blootstelling aan lood en cadmium en de gezondheidseffecten daarvan. De blootstelling effecten worden gemeten door analyses in bloed- en urinemonsters van vrijwilligers. Biomonitoring heeft een meerwaarde bij de risicobeoordeling van deze stoffen omdat de blootstelling via meerdere routes tegelijk (via voedsel, inademen en/of huidcontact) wordt gemeten. Ook kan op deze manier worden onderzocht of eventuele schadelijke effecten daadwerkelijk optreden.

Lees ook:

RIVM: ‘Minder zout in sommige voedingsmiddelen, suikergehalte daalt niet' (6 april 2017)

     
Lees ook
RIVM: te weinig data beschikbaar om voortgang Plastic Pact te meten

RIVM: te weinig data beschikbaar om voortgang Plastic Pact te meten

Er is nog niet genoeg informatie beschikbaar om de voortgang van het Plastic Pact te meten. Dat blijkt uit het eerste rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die de voortgang moet monitoren. Het RIVM vroeg data op om een nulmeting te maken voor de doelstellingen van het pact, maar veel bedrijven die meedoen waren niet...

Listeria-fabriek Offerman hield informatie achter voor zijn schoonmakers

Listeria-fabriek Offerman hield informatie achter voor zijn schoonmakers

‘Vleeswarenfabriek Offerman verzweeg tegen zijn eigen schoonmaakbedrijf dat de verouderde fabriek in Aalsmeer extra moest worden schoongemaakt,’ ontdekte De Telegraaf na onderzoek naar de schoonmaakpraktijken in die fabriek.

Drie doden door listeria in vleeswaren

Drie doden door listeria in vleeswaren

Voor het eerst is door het in kaart brengen van DNA-gegevens de bron van een Nederlandse listeria-uitbraak opgespoord. Het RIVM en de NVWA brachten twintig besmettingen in de afgelopen twee jaar met elkaar in verband en identificeerde vleesverwerkingsbedrijf Offerman als bron van de bacterie. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)...