Rob van Lint stapt op bij de NVWA

NVWA-wikimedia

Foto: Wikimedia

Per 1 mei 2020 treedt Rob van Lint terug als inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij was sinds 1 juli 2017 in functie. De Ondernemingsraad van de NVWA heeft "geen vertrouwen in het onder zijn leiding opgestelde plan van aanpak voor het verbeteringstraject van de NVWA", aldus het persbericht.

Nadat minister Carola Schouten in april 2019 besloot de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem Inspect stop te zetten, was een nieuwe herbezinning noodzakelijk. Van Lint: "Het vertrouwen van de Ondernemingsraad in mij als inspecteur-generaal en in de door mij voorgestelde aanpak van deze veranderingen in de komende jaren is absoluut noodzakelijk. Daarom heb ik besloten terug te treden. Dit gaat mij aan het hart omdat ik me de komende jaren graag sterk had willen maken voor de NVWA.”

Schouten zegt in een reactie de keuze van Rob van Lint te respecteren. "Ik wil Rob danken voor al zijn inspanningen om het werk van de NVWA in goede banen te leiden. Dat heeft hij met grote toewijding en veel liefde voor alle vakmensen gedaan." De minister zal spoedig met de NVWA in overleg gaan over de verdere vormgeving van de herbezinning en de invulling van de post van inspecteur-generaal per 1 mei.

In februari werd bekend dat Jan Meijer, directeur Keuren/hoofdinspecteur Veterinair en Import eveneens per 1 mei 2020 vertrekt bij de NVWA. Meijer wordt directeur Operaties bij de directie Douane van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Het nieuws trok nauwelijks media-aandacht.

Het Algemeen Dagblad noteert: "Zowel Van Lint als zijn organisatie kwamen de afgelopen jaren in opspraak. Zo was er stevige kritiek op de aanpak van de fipronil-crisis door de toezichthouder. Verder schoot het toezicht op slachthuizen in het noorden van het land tekort."

Waarnemers rond de organisatie bevestigen ons dat de NVWA de afgelopen 10 jaar de speelbal is geworden van de politiek (bezuinigingen en reorganisaties) en een neergaande spiraal van media- en politiek druk op de organisatie die geen goed meer kon doen. Een en ander kwam bovenop de door reorganisaties en kennisverloop verzwakte en uitgeklede autoriteit.

De beide topfunctionarissen die op dezelfde dag vertrekken, lijken te fungeren als zondebokken voor in het verleden door politiek verantwoordelijke functionarissen gemaakte bestuurlijke vergissingen. De vele onderdelen waaruit de NVWA door politiek opgelegde fusie- en bezuinigingsdrang is opgebouwd, fungeerden afzonderlijk professioneel en deskundig. In 2013 verscheen een kritisch rapport van de Rekenkamer waaruit bleek dat de fusies en bezuiniging per saldo tot hogere kosten en een lagere kwaliteit hebben geleid.

Foodlog

Thema's
Lees ook
Lisette de Ruigh nieuwe directeur keuren bij NVWA

Lisette de Ruigh nieuwe directeur keuren bij NVWA

Lisette de Ruigh wordt met ingang van 15 september directeur keuren bij de NVWA. Ze neemt de functie over van Jan Willem van der Ham, die de functie nu als waarnemer bekleedt.

Corona zorgt voor problemen rondom halalslacht voor Offerfeest

Corona zorgt voor problemen rondom halalslacht voor Offerfeest

Vrijdag 31 juli begint het offerfeest. Tijdens dit feest worden veel dieren halal geslacht. Dit jaar moeten hierbij ook de coronaregels in acht genomen worden. Nadat de NVWA acht slachterijen een verbod oplegden, stapten twee daarvan naar de rechter.

OM stopt onderzoek slachthuizen om langzame NVWA

OM stopt onderzoek slachthuizen om langzame NVWA

Het OM stopt een onderzoek naar misstanden bij slachthuizen in Noord-Nederland dat hij in 2018 inzette. Het NVWA leverde niet snel genoeg de benodigde bewijsstukken en informatie.