Tesco en WWF ontwikkelen score voor klimaatimpact

Het World Wildlife Fund (WWF) en de Britse supermarktketen Tesco gaan samenwerken om de klimaatimpact van levensmiddelen te verlagen. De NGO en de supermarktorganisatie hebben gezamenlijk de Sustainable Basket Metric ontwikkeld om een duurzaamheidsscore aan de 20 meest verkochte producten te kunnen hangen.

De score van een product is berekend op basis van een aantal keuzen. Zowel productie, levering als consumptie tellen mee in de som. Het gekozen rekensysteem laat niet ieder aspect even zwaar meewegen. Klimaatverandering tikt het zwaarst aan met 25%. Daarna volgen in volgorde van impact op de duurzaamheidsscore ontbossing (20%), duurzame voeding (15%), duurzame landbouw (12%), impact op het zeeleven (10%), voedselverspilling (10%) en verpakkingsafval (8%).

Per product laat Tesco zien wat de grootste uitdagingen en dus de gewenste verbeterpunten per product zijn. In het geval van bananen is dat bijvoorbeeld voedselverspilling bij de consument, de afnemende biodiversiteit (duurzame landbouw) en de uitstoot van broeikasgassen door meststoffen (klimaatverandering). Brood heeft de grootste impact op het terrein van bodemgezondheid onder het criterium duurzame landbouw. Daarnaast kan brood worden verbeterd op de aspecten klimaatverandering, voedselverspilling en ontbossing.

Bron: Foodlog, 13/12/2019

Foodlog

Lees ook
Europeaan onderschat eigen impact op milieu

Europeaan onderschat eigen impact op milieu

De meeste Europese consumenten denken dat hun eetpatroon weinig invloed heeft op het milieu. Een groot deel van hen zegt echter wel rekening te houden met de duurzaamheid van hun voedsel. Dat blijkt uit een enquête over duurzaam eten van de Europese consumentenorganisatie BEUC. BEUC onderzocht via een enquête de mening van Europese consumenten...

LTO: ook consumenten moeten portemonnee trekken voor duurzaamheid

LTO: ook consumenten moeten portemonnee trekken voor duurzaamheid

De LTO liet de houding van consumenten ten aanzien van duurzaamheid onderzoeken. Hieruit blijkt dat een groot deel van de consumenten aangeeft duurzaam te willen consumeren. Een veel kleiner deel lijkt dit ook daadwerkelijk te doen. De LTO geeft aan dat verduurzamingsbeleid zich niet alleen op de agrarische sector moet richten.

Kweekvis duurzamer dan gedacht volgens nieuwe FIFO-methode

Kweekvis duurzamer dan gedacht volgens nieuwe FIFO-methode

Wetenschapper Björn Kok ontwikkelde een nieuwe methode om te berekenen hoeveel kilo wilde vis nodig is voor één kilo kweekvis. Hieruit komt het beeld naar voren dat kweekvis duurzamer is dan gedacht.