Tussenstand NVWA: vrijwel geen paardenvlees

DEN HAAG – Het overgrote deel van de monsters van rundvleesproducten in Nederland bevat geen sporen van paardenvlees. Ook zijn tot nu geen sporen van medicijnen in paardenvlees gevonden. Wel loopt tegen Willy Selten en een vleeshandelaar in Breda een strafrechtelijk onderzoek.

Dat blijkt uit de tussenstand van het ketenonderzoek van de NVWA, die staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vleesverwerker Willy Selten verkocht gemengde vleessnippers (rund- en paardenvlees) vermoedelijk als ‘puur’ rundvlees. Aan welke landen is geleverd, is onderwerp van onderzoek. De uitslagen worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek. De summiere RASFF-melding uit het Verenigd Koninkrijk over fenylbutazon in gekoeld paardenvlees is meegenomen in dit onderzoek, meldt Dijksma.

Naar aanleiding van de melding uit het Verenigd Koninkrijk over paardenvlees in runderlasagne van Findus Beef, is onderzoek gedaan in Breda (waarschijnlijk bij Nemijtek). Hier zijn geen residuen van diergeneesmiddelen aangetroffen. De NVWA traceert nu de bestemmingen van het vlees dat vanuit Roemenië geleverd is. Dit wordt bemoeilijkt omdat de NVWA tot zeer recent niet beschikte over de administratie van de Bredase handelaar.

Tussenstand NVWA-ketenonderzoek

In totaal zijn tot nu toe ruim 370 monsters onderzocht bij slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers, ook van supermarkten. In het onderzoek zijn zo’n 160 bedrijven in beeld waar de NVWA monsters neemt van vleessnippers, gehakt en levensmiddelen waarin vlees is verwerkt

Er wordt gecontroleerd op het mengen van paardenvlees met rundvlees en op mogelijk aanwezige residuen van verboden diergeneesmiddelen in paardenvlees als pijnstillers, ontwormingsmiddelen en antibiotica. Het onderzoek loopt nog tot eind maart.

Paardenslachterijen: geen residuen

De NVWA heeft 7 paardenslachthuizen onderzocht en 32 monsters genomen. De 12 beschikbare uitslagen bevatten geen residuen van diergeneesmiddelen.

Ook heeft de NVWA het plan 50 uitsnijderijen te bezoeken die zowel runder- als paardenkarkassen verwerken, voor 100 monsters. Hier werd gecontroleerd op het omkatten van vlees of ongeoorloofde vermenging van ruind- en paardenvlees. Inmiddels heeft de NVWA 37 bedrijven bezocht en 65 monsters genomen. De 47 beschikbare uitslagen zijn alle negatief (geen paarden-dna gevonden).

Bovendien staan bezoeken gepland aan 40 koel- en vrieshuizen van vlees. Hier wordt gecontroleerd op etikettering, herkomst en administratie van opgeslagen rundvlees en paardenvlees en worden monsters genomen van vleessnippers/gehakt van rund- of paardenvlees. Inmiddels heeft de NVWA 32 bedrijven bezocht, 5 monsters van paardenvlees en 63 monsters van vleesproducten genomen. Eén beschikbare uitslag van paardenvlees is negatief (geen diergeneesmiddelen) en bij de 29 beschikbare productmonsters is geen paarden-dna aangetroffen.

Vleesverwerkers: geen paarden-dna

Ook worden 100 monsters genomen bij 50 vleesverwerkende bedrijven, om te kijken of rundvlees met paardenvlees is vermengd (paarden-dna) en of er residuen van diergeneesmiddelen inzitten. Hier is de stand van zaken: er zijn 60 bedrijven bezocht en 130 monsters genomen. In alle 84 beschikbare uitslagen is geen paarden-dna aangetroffen.

Verder heeft de NVWA bij 15 importbedrijven paardenvlees onderzocht. Van de 150 geplande monsters zijn er inmiddels 75 genomen. De 30 tot nu beschikbare uitslagen zijn alle negatief (geen residuen van diergeneesmiddelen gevonden). Bij de export heeft de NVWA versterkte aandacht voor eventuele ongeoorloofde vermenging van vlees.

Naar aanleiding van meldingen heeft de NVWA monsters genomen bij Primafrost-lasagne (20 monsters: positief op paarden-dna) en de Euroshopper-lasagne van Albert Heijn (2 monsters, geen paarden-dna).

Dijksma meldt in de brief tevens dat zij in Brussel heeft gepleit voor een Europees register voor mensen en bedrijven die al eens zijn veroordeeld voor voedselfraude.

Lees ook: