Vion zet in op duurzaamheid

Vion

In 2019 zette Vion met de strategie 'Building Balanced Chains' succesvol in op duurzaamheid. Daarnaast was 2019 in financiële zin een goed jaar, met goede marges in Europa en een toegenomen vraag in Azië. Dat staat in het jaarverslag van het bedrijf. In 2020 gaat Vion door met de 'Building Balanced Chains'-strategie, maar het bedrijf voorziet grote onzekerheid vanwege het coronavirus.

"Vion heeft een prima jaar achter de rug met goede cijfers en een sterke balans", zegt Ronald Lotgerink, CEO van Vion. "Dit kwam onder andere door de aanzienlijke vraag in 2019 naar varkensvlees uit Azië vanwege de Afrikaanse Varkenspest die daar heerst, maar eveneens door de investeringen in de modernisering van onze productielocaties. Ook zagen we het afgelopen jaar maatschappelijke onrust over onze manier van voedsel produceren in onze thuismarkten. We hebben in 2019 een nieuwe strategie ontwikkeld met die maatschappelijke ontwikkelingen in het achterhoofd. De strategie “Building Balanced Chains” was al aangekondigd eind 2018 en bouwt voort op de ontwikkeling van duurzame en moderne ketens om onze sector sterk en weerbaar te maken en een voor allen gezond toekomstperspectief te bieden. De keuzes voortkomend uit deze nieuwe strategie vormen onze drijvende kracht en manier van werken voor de komende jaren en dragen positief bij aan een gezonde en duurzame voedselvoorziening.”

Vion Pork

De varkensvleesdivisie Vion Pork profiteerde in 2019 door de stijgende vraag naar Europees varkensvlees vanuit Azië en goede resultaten in de Europese markten. De goed 3 ingerichte aanvoerstructuur naar Azië met een al jaren robuust klantenbestand heeft zijn vruchten afgeworpen. De verwachting is dat de vraag ook in 2020 sterk zal blijven. Echter de onrust op de markten begin 2020 door het Coronavirus (COVID-19) zorgt voor meer volatiliteit. Op de locatie in Boxtel is Vion begonnen met de modernisering van de fabriek en de uitbreiding van verpakkingshallen.

Vion Beef

Voor de rundvleesdivisie Vion Beef was het een uitdagend jaar. Zowel de vraag als het aanbod van runderen en rundvlees was lager. Dit was onder andere het gevolg van de fosfaat maatregelen van de afgelopen jaren en toenemende concurrentie op de markt door de import van goedkoop rundvlees uit Zuid Amerika. Daarnaast was voor het tweede jaar op een rij de vraag naar runderhuiden zwak. In het derde kwartaal van 2019 maakte Vion bekend de runderslachterij in Leeuwarden om te bouwen voor plantaardige producten. De gemengde (varkensvlees en rundvlees) locatie in Altenburg (Duitsland) specialiseert zich vanaf het eerste kwartaal van 2020 in rundvlees.

Food Service

Bij de divisie Food Service, de divisie voor de horeca en restaurants, werd het jaar goed afgesloten. De omzet en marges namen toe in 2019 en de divisie laat een stabiele groei zien. In de thuismarkt in Duitsland is de divisie Food Service marktleider op het gebied van schnitzels en gehaktproducten. Het is daarnaast een belangrijke producent van fingerfood of hapjes bij de borrel, burgers, wraps en vegetarische producten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vion staat op niveau 2 van de internationale Business Benchmark voor dierenwelzijn (Farm Animal Welfare BBFAW) en is in 2019 in de Transparantiebenchmark voor het derde jaar op rij flink gestegen (van plaats 112 naar plaats 58). Iets waarop het bedrijf trots is aangezien maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie is.

In de nieuwe ondernemingsstrategie “Building Balanced Chains” is duurzame groei een essentieel onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf. Vion brengt daarom elk jaar een afzonderlijk MVO-rapport uit om verslag te doen van de stappen die het bedrijf zet in de thema’s die maatschappelijk belangrijk zijn en waar het daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen.

Vooruitblik 2020

Op basis van de nieuwe strategie “Building Balanced Chains” zal Vion in 2020 intensief doorgaan met het bouwen van nieuwe ketens in Nederland en Duitsland. Dit is in het belang voor de agrarisch ondernemers en alle ketenpartners van Vion. Daarnaast verandert Vion de organisatie van drie divisies naar vier business units: Pork, Beef, Food Service en Retail. Nieuw is de business unit Retail, die zich bezighoudt met innovaties, plantaardige eiwitproducten en vleesproducten voor retailklanten. De implementatie van de strategie wordt ondersteund door gerichte communicatie, cultuur- en leiderschapsprogramma’s en de daarbij behorende ICT oplossingen.

Het Coronavirus (COVID-19) brengt grote onzekerheid in 2020. Vion vervult met de levering van voedingsmiddelen een cruciale rol in de continuïteit van voedselvoorziening voor de samenleving. Door de coronacrisis is er een enorme verandering in het consumptiepatroon: mensen eten niet meer buiten de deur maar thuis. Afzet van vlees naar restaurants en hotels is stilgevallen en leveringen aan supermarkten is fors toegenomen. De omzet van makkelijke vleesproducten, zoals gehakt, neemt toe ten opzichte van de luxere producten. Deze verschuivingen hebben grote invloed op de verwaarding van vlees waardoor inkoopprijzen en verkoopprijzen naar een nieuwe verhouding gaan. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan de veiligheid van onze medewerkers terwijl er alles aan wordt gedaan om productie verantwoord te continueren. Vion heeft een essentiële rol in de voedselvoorziening van de samenleving en werkt nauw samen met de overheden in Nederland en Duitsland om dit op peil te houden in deze crisis.

Door corona is de infrastructuur in Azië moeilijk voor de export van varkensvlees. Toch biedt Azië ook in 2020 nog steeds kansen, mede door de hardnekkige Afrikaanse Varkenspest die heerst. In Europa is dit ook een mogelijke bedreiging die in goed overleg met overheden wordt gevolgd.

 

Thema's
Lees ook
Microalgen lijken waardevolle bron omega-3-vetzuren

Microalgen lijken waardevolle bron omega-3-vetzuren

Duitse wetenschappers vergeleken verschillende wijzen van microalgen-productie met gekweekte en gevangen vis. De vergelijking richtte zich op voedingswaarde en duurzaamheidsaspecten zoals uitstoot van CO2. Zij concludeerden dat microalgen op de meeste gebieden vergelijkbaar of iets beter presteerden dan vis.

Rabobank voorspelt daling omzet in meeste sectoren

Rabobank voorspelt daling omzet in meeste sectoren

De Rabobank voorspelt in een recent onderzoekt een daling in omzetprognoses in de meeste bedrijfssectoren voor de jaren 2020 en 2021. Het onderzoekt vergelijkt de verwachte omzet met de omzet in 2019. De Rabobank concludeert dat het belangrijk is om de corona-maatregelen op een evenwichtige manier af te bouwen, zodat getroffen bedrijven weer zelfstandig...

Hoe maken we voedsel nog duurzamer en gezonder?

Hoe maken we voedsel nog duurzamer en gezonder?

Ons voedsel zit steeds slimmer in elkaar. Dierlijke eiwitten worden vervangen door plantaardige, suikers door laagcalorische zoetstoffen en kunstmatige smaakstoffen door natuurlijke alternatieven. Welke innovatieve, functionele ingrediënten maken on voedsel in de toekomst nog lekkerder en gezonder? En welke andere innovaties kunnen ons voedsel transformeren...