Visserijsector controleert visafslagen zelf

De visserijsector voert voortaan de controles op de visafslagen zelf uit. De sector neemt de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over en breidt deze uit met eigen beheermaatregelen. Deze zelfregulering is het resultaat van een samenwerking tussen de negen Nederlandse visafslagen, de zes producentenorganisaties (regionale samenwerkingsverbanden van vissers) en de organisatie van viskotters varend onder Engelse vlag. De organisatie van de controles en de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Controlecode Handelsnormen die sinds deze maand van kracht is.

Controlecode Handelsnormen

“De code gaat de sector helpen op een grondige en efficiënte manier te voldoen aan de Europese handelsnormen en de eigen beheermaatregelen (zoals uitputting quotum en minimummaat voor aanlanden) die de producentenorganisaties zijn overeengekomen. Het is voor ons als visafslagen en vissers een logische volgende stap om te borgen dat onze Nederlandse vis, schaal- en schelpdieren aan de hoogste internationale kwaliteitsstandaarden voldoen”, aldus Johan van Nieuwenhuijzen, voorzitter van Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) en Kees van Beveren, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). Bij CVO zijn alle producentenorganisaties aangesloten die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal.

NVWA

De NVWA is verheugd over de stap voorwaarts die de visserijsector zet. “Het sluit aan bij de bredere trend dat sectoren zelfcontrole uitvoeren. Het is een goede ontwikkeling dat de vissector in deze zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus Richard van Buuren, teamleider bij de NVWA. De voedsel autoriteit blijft wel toezien op naleving van de wet- en regelgeving.

Producentenorganisaties (PO’s)

In de visserij worden binnen regionale samenwerkingsverbanden van vissers, de zogenaamde Producentenorganisaties (PO’s), veel eigen maatregelen overeengekomen omtrent minimummaat van aanlanden, weekendverboden en quotumuitputting. De naleving maakt nu ook onderdeel uit van de Controlecode Handelsnormen. “Ook de onder Engelse vlag varende vissers die zijn aangesloten bij de North Sea Fishermen’s Organisation hebben zich aan de code geconformeerd. Deze groep vertegenwoordigt een groot aandeel van de Nederlandse aanvoer dus extra bijzonder en belangrijk dat zij ook meedoen”, aldus CVO-voorzitter Kees van Beveren.

Organisatiecontrole

Op de verschillende visafslagen zijn het afgelopen halfjaar kwaliteitsmedewerkers opgeleid die vanaf heden de dagelijkse controles op onder meer versheid en maatvoering uitvoeren. Ook worden de schepen drie keer per jaar volgens een uitgebreid protocol gecontroleerd. “De resultaten worden aan de desbetreffende visser teruggekoppeld, zodat deze ook goed inzage heeft in wat de controleurs vaststellen en hierop eventueel kan anticiperen”, aldus Johan van Nieuwenhuijzen die benadrukt dat de Nederlandse visserijsector Europees gezien met de organisatie van de aanlandcontroles een enorme stap voorwaarts maakt. Voor het borgen van de onafhankelijkheid is het externe kwaliteitsbureau Hakvoort Quality Service in de arm genomen. Dit bureau ziet toe op de controles en de registratie hiervan. Ook vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats.

Meer over
Lees ook
Tips Belastingdienst voor btw-verhoging

Tips Belastingdienst voor btw-verhoging

Na de Tweede kamer, is ook de Eerste Kamer akkoord met de btw-verhoging. Op 18 december stemden de Kamerleden met het voorstel in. Dit betekent dat het lage btw-tarief vanaf 1 januari van 6 procent naar 9 procent gaat. Deze tariefverhoging heeft gevolgen voor onder andere de administratie, de prijzen van goederen en diensten en...

Ambachtelijke bakker maakt brood nog steeds te zout

Ambachtelijke bakker maakt brood nog steeds te zout

Uit een meting van het Nederlands Bakkerij Centrum blijkt dat brood van de ambachtelijke bakker een stuk zouter is dan brood uit industriële bakkerijen. Gemiddeld zit het brood van ambachtelijke bakkers zelfs nog boven de wettelijke norm van maximaal 1,8 procent NaCl op de droge stof. Dat meldt het NVB. De meting werd uitgevoerd op 502 verschillende...

1 op de 13 ondernemers te laat met btw-aangifte

1 op de 13 ondernemers te laat met btw-aangifte

Ongeveer 140.000 ondernemingen misten afgelopen kwartaal de deadline van 1 november om hun btw-aangifte en/of -betaling te doen. Zij ontvangen een dezer dagen een naheffingsaanslag, vaak met boete. In ruim 80 procent van de gevallen was de betaling niet op tijd of correct. Dat meld de Belastingdienst in een persbericht van 3 december. Veel ondernemers,...