Vleesbranche: Vleestaks is niet effectief

Vlees_Steak_Pixabay

Foto: Pixabay

Verschillende politieke partijen willen een belasting op vleesproducten, de zogenaamde vleestaks invoeren. De vleesbranche verwijst dit idee naar de prullenbak en noemt het niet effectief, niet uitvoerbaar en soms zelfs contraproductief. Dat schrijven COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector), LTO Nederland (land- en tuinbouw), POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij), Nepluvi (Nederlandse Pluimvee Industrie) en KNS (Koninklijke Nederlandse Slagers) in een brief aan informateur Mariëtte Hamers.

Diverse politieke partijen in de Tweede Kamer, de PvdD, Groen Links, D’66 en de ChristenUnie, willen een vleestaks invoeren. Dit moet leiden tot een beter milieu en beter dierenwelzijn. De vleesbranche wijst naar een onderzoek dat adviesbureau EY in opdracht van de minister van LNV uitvoerde. Hieruit blijkt dat de milieu- en dierenwelzijnsdoelen niet gehaald worden met een vleesbelasting en het tegenovergestelde effect kan hebben. Daarnaast is deze nieuwe, extra belasting ingewikkeld, moeilijk te handhaven en leidt tot een onnodig zware administratieve lastendruk voor mkb-bedrijven. "Daardoor komt het voortbestaan van honderden slagers op de tocht te staan", aldus de vleesbranche.

Ook willen de voorstanders van de vleestaks deze belasting gebruiken om de veestapel te halveren en om meer mensen te laten overstappen naar een vegetarisch of veganistisch dieet. "Uit recent onderzoek door bureau 6T (‘Zest’) blijkt een ruime meerderheid van de maatschappij voor het behoud van de boeren in Nederland te zijn en eet 95 procent van de Nederlanders gewoon vlees. Blijkens datzelfde onderzoek is er onvoldoende draagvlak voor een vleesbelasting."

Verduurzaming

Een vleesbelasting voegt volgens de branche niets toe aan de duurzaamheidsverbeteringen die de Nederlandse veehouderij en vleessector al hebben ingezet. Er is al duurzaam vlees verkrijgbaar. Daarvoor werken veehouders, vleesverwerkers, retail en cateraars samen in concepten zoals Beter Leven en Varken van Morgen. "Dit iets duurdere vlees garandeert niet alleen een betere duurzaamheid en beter dierenwelzijn, maar levert de veehouder idealiter ook volledige compensatie’ op, waardoor deze gestimuleerd wordt om nóg duurzamer en welzijnsvriendelijker te gaan produceren."

De branche denkt dat een vleesbelasting een tegenovergesteld effect heeft. De meerprijs als gevolg van de belasting gaat niet naar de boer vanwege de inspanningen voor een beter dierenwelzijn en een beter milieu, maar naar de overheid. En in de supermarkt wordt Nederlands vlees nog meer verdrongen door goedkoper vlees dat in het buitenland – vaak met slechter dierenwelzijn en met meer milieubelasting – geproduceerd wordt. De vleesbranche gelooft dat een discussie over vleesbelasting in Europees verband gevoerd kan worden. "Op dit moment wordt in Brussel gesproken over Europese belastingmaatregelen voor verduurzaming in het kader van de Farm-to-Fork-strategie. Nederland zou daar niet op vooruit moeten lopen."

Maatschappelijk belang

De Nederlandse vleesketenpartners onderschrijven het maatschappelijke belang van verdere verduurzaming. Hiervoor zijn in de vleessectoren al verschillende initiatieven in gang gezet, zoals het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en de Uitvoeringsagenda duurzame pluimveesector.

Voor een duurzame toekomst zijn verdere stappen noodzakelijk. De Nederlandse vleessector ondersteunt daarom de ambities van de Europese Green Deal en de Europese Farm-to-Fork-strategie. Voorzitter Jos Goebbels: “We streven voor de Nederlandse veehouderij en vleessector naar een Europese en wereldwijde koppositie op het gebied van duurzaamheid, zoals we nu ook al hebben op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Wij willen samen met de minister, de politiek en maatschappelijke partijen verdere stappen zetten in de verduurzaming met middelen die wél werken, in tegenstelling tot een vleesbelasting.”

Lees ook
Optimisme Duitse vleessector bij aanvang IFFA 2022

Optimisme Duitse vleessector bij aanvang IFFA 2022

In Frankfurt startte 14 mei IFFA, de internationale vakbeurs voor de vleesindustrie. Tot en met 19 mei staat Messe Frankfurt in het teken van de laatste innovaties op het gebied van vlees en alternatieve eiwitten. De Duitse vleessector is bij aanvang van de beurs positief gestemd.

Meerderheid Tweede Kamer stemt tegen vleestaks

Meerderheid Tweede Kamer stemt tegen vleestaks

Dinsdag 10 mei steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van de PVV waarin de Kamer de regering verzoekt geen vleestaks in te voeren. Deze motie kwam als reactie op de plannen van landbouwminister Henk Staghouwer, die eind maart in een Kamerbrief schreef dat hij de mogelijkheden voor een heffing op vlees wilde onderzoeken.

Transitiecoalitie Voedsel: ‘Goed dat kabinet spreekt over integraal voedselbeleid’

Transitiecoalitie Voedsel: ‘Goed dat kabinet spreekt over integraal voedselbeleid’

De Transitiecoalitie Voedsel, een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid, reageert positief op minister Staghouwer die zich uitspreekt over een duidelijke visie met betrekking tot de omslag naar een meer plantaardig eetpatroon: 50/50 in 2030.