'Vleessector is ziek, controlesysteem inadequaat'

AMSTERDAM - "De vleessector is ziek en het huidige controlesysteem is inadequaat. De consument wordt onvoldoende beschermd tegen ernstige risico's op het gebied van voedselveiligheid en fraude." Dat is de reactie van Foodwatch op het het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de vleessector. Ook andere organisaties pleiten voor hard optreden tegen fraudeurs.

Meike Rijksen, campagneleider van Foodwatch Nederland, meent dat zelfregulering de problematiek niet gaat oplossen. "Foodwatch vindt het hoog tijd dat staatssecretaris Dijksma en minister Schippers hun verantwoordelijkheid nemen, strengere wetgeving realiseren, transparantie aanjagen en krachtig handhaven."

De organisatie wil meer transparantie over te kort schietende (vlees)bedrijven en betrokken eindproducten, zodat consumenten  een goede keuze kunnen maken. "Consumenten hebben het recht om dat te weten en het kan bovendien de sector de benodigde prikkel geven om de veiligheid te verbeteren. Nu houdt de NVWA de lippen stijf op elkaar."

FNLI

De FNLI onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en herhaalt dat bedrijven die het vertrouwen van hun afnemers en uiteindelijk de consument beschamen en wetgeving met voeten treden geen deel mogen uitmaken van de voedselketen. "Daarmee bevestigt het rapport dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn."

Taskforce Voedselvertrouwen

De FNLI benadrukt het belang dat de NVWA notoire overtreders met naam en toenaam openbaar maakt, maar legt anders dan Foodwatch de primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij het bedrijfsleven. De overheid is verantwoordelijk voor het toezicht. "De sector heeft baat bij een sterke, onafhankelijke autoriteit, die adequaat handelt en bewindspersonen, bedrijven en consumenten van de juiste informatie voorziet. Die noodzaak om informatie uit te wisselen in de keten, waar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op wijst, is tevens in de Taskforce Voedselvertrouwen erkend."

De FNLI juicht de aanbeveling aan de NVWA toe om prioriteiten te bepalen op basis van risico’s in kwetsbare schakels. De FNLI stelt tot slot dat de onafhankelijkheid van overheidstoezichthouders, zoals de NVWA, het beste geborgd kan worden als de controlekosten uit de algemene middelen worden betaald, zoals ook in de aanbevelingen van het rapport staat.

CBL

Het CBL noemt het beeld dat uit het rapport naar voren komt zeer zorgwekkend. Het rapport schetst een situatie waarin gecertificeerde en in controlesystemen opgenomen bedrijven toch in strijd met de wet kunnen handelen. "Keer op keer worden consumenten maar ook wij als supermarktbranche opgeschrikt door incidenten die het vertrouwen van de consument beschadigen", zegt Marc Jansen, directeur van het CBL.

 

Schoon schip maken

"Het is volstrekt onacceptabel dat fraude en ernstige fouten mogelijk blijven en voorkomen. Wij willen nog meer bewijzen van leveranciers dat ze zich aan de afspraken en de wet houden. Op dit moment geeft de vleessector onvoldoende transparantie. Ook de administratie en de financiële boekhouding moet op orde zijn, dus daar gaan wij meer op controleren. De vleessector moet schoon schip maken. Het zelfreinigend vermogen van de sector schiet ernstig tekort. Wij hebben genoeg van alle excuses. De vleessector moet nu laten zien wat ze waard zijn. Supermarkten straffen 'waardeloze' bedrijven af door geen zaken meer met ze te doen."

Lees ook:

Meer over
Lees ook
Nieuwe risico’s maken voedselveiligheid kwetsbaar

Nieuwe risico’s maken voedselveiligheid kwetsbaar

Veranderende consumptiegewoonten, fraude, vergrijzing en PFAS’s tarten de voedselveiligheid. Sommige risico’s staan op de radar, andere dreigingen zijn in opmars en nog te weinig in beeld. “Meer onderzoek is wenselijk.”

Zo denken Europeanen over voedselveiligheid (EFSA-rapport)

Zo denken Europeanen over voedselveiligheid (EFSA-rapport)

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA onderzocht met een enquête onder meer dan 27.000 respondenten hoe Europese burgers tegen voedselveiligheid aankijken. In 2010 werd voor het laatst een soortgelijke enquête over dit onderwerp gehouden. Het uitgebreide rapport dat de EFSA heeft opgesteld staat vol interessante inzichten. Bijvoorbeeld...

Meeste fraude in de vissector, volgens EU-rapport

Meeste fraude in de vissector, volgens EU-rapport

Het aantal voedselfraudezaken dat is gemeld bij het Europese netwerk voor voedselfraude is in 2018 flink gestegen. Dat staat in het jaarlijkse rapport van het netwerk, opgesteld door de Europese Commissie. Over de vissector zijn het hoogste aantal meldingen gemaakt, stelt het rapport. In 2018 werden in totaal 234 zaken gemeld via het AAC-systeem...