Voedselveiligheid & kwaliteit

COV voert gedragscode in voor vleessector

COV gedragscode
© COV

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) voert een eigen gedragscode in voor de vleessector. De Algemene Ledenvergadering van de COV heeft ingestemd met het voorstel en de leden zullen de COV Code ondertekenen. Dat maakte de organisatie 7 februari bekend.

Voorzitter Jos Goebbels: “COV-leden hechten groot belang aan vertrouwen in hun handelen en hebben daarom een sectorspecifieke gedragscode opgesteld. Deze code vormt een verbijzondering op de algemene Gedragscode Levensmiddelenketen, met name vanwege het aspect van het dierenwelzijn, zoals dat in de vleessector speelt.”

De COV Code is een gids voor gepast gedrag en correct handelen, met name op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit van dierlijke producten. De code moet helpen voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen door onzorgvuldig handelen schade oploopt.

Een belangrijk onderdeel in de COV Code is dat de bedrijven zorgen dat dieren met respect behandeld worden en dierenwelzijnsregels naleven. Indien medewerkers misstanden signaleren kunnen ze dit op basis van deze COV Code melden bij de animal welfare officer of een vertrouwenspersoon.

Een andere afspraak is dat bedrijven alles in het werk stellen om te zorgen dat risico’s op voedselfraude in de schakel voor en na het bedrijf in de keten zijn geïdentificeerd, bijvoorbeeld via het maken van zogenaamde VACCP (vulnerability assessment critical control points). De leden zien er op toe dat ook de bedrijven direct voorafgaand en aansluitend aan de eigen schakel een dergelijke inspanning leveren.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *