Wakker Dier start campagne tegen ‘tussenkip’

Aandeel kipconcepten

Wakker Dier publiceerde 12 oktober een persbericht waaruit blijkt dat de organisatie de strijd aanbindt met de 'tussenkip'. Zo noemt de organisatie de verschillende varianten van de Kip van Morgen waarmee de Nederlandse supermarkten de snelgroeiende 'plofkip' hebben vervangen in de afgelopen jaren. Dat deden ze uiteindelijk in verschillende varianten na een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als onwettig beoordeeld collectief initiatief om het welzijn van kippenvlees in alle supermarkten tegelijk op een hoger niveau te brengen. De Kip van Morgen was de reactie van de supermarkten op campagnes van Wakker Dier tegen de ploffer.

  • Dick Veerman - Foodlog
  • In het persbericht schrijft Wakker Dier:

Supermarkten doen te weinig om het aanbod van kip met een keurmerk te verhogen. Dat stelt Wakker Dier naar aanleiding van een steekproef bij de twaalf grootste supermarktketens. Daaruit blijkt dat twee derde van de producten in het kipschap zonder keurmerk is. “De supermarkten bepalen met de inrichting van de schappen welke producten het meest verkocht worden. Dat zijn nu dus producten van kippen die het minste welzijn hadden.”

Uit de steekproef van Wakker Dier blijkt dat 29 procent van de producten in het kipschap een keurmerk heeft. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2016 was de stijging nog 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. “Die 7 procent valt daarom erg tegen. Als supermarkten meer keurmerkkip in de schappen leggen, krijgen meer kippen een beter leven”, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Plofkip

De plofkip, die twee kilo groeit in zes weken, is bij de meeste supermarkten uit het kipschap aan het verdwijnen. Zes procent van de producten in het kipschap kwam nog van plofkippen. De zogenaamde ‘tussenkip’ vult met 65 procent het grootste deel van het kipschap. Deze kippen groeien minder snel dan plofkippen, maar leven in omstandigheden die niet voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk.

Aldi en Hoogvliet

Aldi en Hoogvliet zijn de enige supermarkten die juist meer plofkip in het schap hebben dan vorig jaar. Het aandeel plofkip ging bij Aldi van 12 naar 25 procent en bij Hoogvliet van 11 naar 18 procent. Aldi was bovendien de enige supermarkt waarbij het aandeel keurmerkkip sterk afnam; van 29 procent in 2016 naar 19 procent dit jaar.

Steekproef

Wakker Dier deed de steekproef in juli en augustus in de twaalf grootste Nederlandse supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, Dekamarkt, Dirk, Emté, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus en Vomar. Per keten werd in drie filialen alle varianten kipproducten in het kipschap geteld, waarbij per product werd gekeken of het een dierenwelzijnskeurmerk had. Vleeswaren en conserven zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Merkbouw van buitenaf

Wakker Dier heeft altijd duidelijk gemaakt de Kip van Morgen onvoldoende te vinden. Wel gaf de organisatie steun aan de Nieuwe Standaard-variant van Jumbo. Die kip sneuvelt nu ook in het streven van de organisatie naar steeds een verdere stap in welzijn voor dieren. Dat doet Wakker Dier via beeldvoming over supermarkten bij consumenten. De tactieken van de organisatie lijken als twee druppels water op het creëren van vraag naar nieuwe producten zoals ook de grote merkorganisaties als Unilever of Nestlé dat via reclamecampagnes doen.

Toch is er een belangrijk verschil.

De grote merken geven hun product de ruimte om eerst de investeringen in eerdere versies terug te verdienen. Ze vervangen ze pas als dat gebeurd is en de markt weer ruimte biedt voor nieuwe functionaliteiten of productwaarden. Wakker Dier als merkenbouwer van buitenaf houdt daar geen rekening mee. De organisatie creëert druk op supermarktorganisaties en hun toeleveranciers om die investeringen versneld terug te verdienen. Enige coördinatie tussen de gratis van buitenaf verstrekte campagnes en de bedrijfseconomische uitdagingen waar die boeren en kippenslachters voor stellen, lijkt onontkoombaar in deze fase van nieuwe marktontwikkeling waar Wakker Dier voor zorgt. Het aanbod van kip moet de kans krijgen mee te groeien.

 
Lees ook
Aldi stapt in 2023 over op Beter leven kip

Aldi stapt in 2023 over op Beter leven kip

Aldi stapt over op kip met het Beter leven keurmerk. Vanaf 2023 hebben alle verse kipproducten in de schappen minimaal één Beter Leven-ster. Dit geldt eind 2021 al voor alle kipvleeswaren. De supermarktketen is de vijfde die deze stap zet. Eerder maakten Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Plus al bekend over te stappen op kip met het Beter leven-keurmerk.  Dierenwelzijn...

Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

De Tweede Kamer neemt vier moties aan ter bevordering van biologische landbouw en voeding. Op 25 mei kreeg de motie van D66 en CDA voor een ‘supermarkten convenant’ steun vanuit de ruime meerderheid. De Kamer steunt ook voorstellen om biologische landbouw en bloembollenteelt aantrekkelijker te maken.

Twee nieuwe plantaardige producten bij Burger King

Twee nieuwe plantaardige producten bij Burger King

Fastfood keten Burger King introduceert twee nieuwe plantaardige producten: een vegan Long Chicken en Nuggets.