WHO wil per 2023 geen transvetten meer in bewerkte voedingsmiddelen

EVMI_frituurvet

Binnen vijf jaar wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) industrieel geproduceerde transvetten uit alle voedingsmiddelen verbannen. Dat maakte de organisatie 14 mei bekend. De New York Times juicht het bericht toe. Aan mogelijke bijwerkingen wordt geen aandacht besteed.

Deze week lanceerde de WHO het initiatief REPLACE, een stappenplan om wereldwijd transvet uit voedingsmiddelen te elimineren. Het bewust maken van consumenten van de negatieve invloed die transvetten hebben op de gezondheid en het vervangen van industrieel bewerkte producten door gezondere varianten zijn twee onderdelen van het plan. Transvetten zitten vooral in bewerkte voedingsproducten zoals harde margarines, frituur-, bak- en braadvetten en kunnen het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verhogen. Om deze reden roept de WHO consumenten, bedrijven en professionals ook op om mee te denken over nieuwe richtlijnen voor verzadigd vet en transvet.

In een opinie juicht de New York Times het besluit van de WHO toe. De krant vindt plantaardige oliën een veel gezondere optie dan goedkope geharde vetten die gemakkelijk te verwerken zijn in houdbare producten. Over de al dan niet kwalijke effecten daarvan is het laatste decennium in de media veel te doen geweest. In Nederland wees levensmiddelentechnoloog professor Tiny van Boekel op de kwalijke effecten van het gebruik van vloeibare frituurolie vanwege het risico op kanker dat wordt genomen om het risico om hart- en vaatziekten terug te dringen.

Voorts is er al zo'n twee decennia discussie over de vraag of grootschalige introductie van plantaardige vetten in ons menu mogelijk ontstekingsbevorderend werkt en via die weg tot welvaartsziekten leidt.

Bron: Foodlog

Lees ook
EU stelt limiet aan transvetten in voedsel

EU stelt limiet aan transvetten in voedsel

De Europese lidstaten hebben een voorstel van de Europese Commissie onderschreven om een wettelijke limiet te stellen aan de hoeveelheid industriële transvetten in voedsel. Volgens het voorstel mag 2% van de vetten in een voedingsmiddel uit transvetten bestaan. Het Europees Parlement heeft twee maanden om het voorstel van de Commissie te bespreken. Transvetten Transvetten...

Marianne Geleijnse nieuwe vicevoorzitter Gezondheidsraad

Marianne Geleijnse nieuwe vicevoorzitter Gezondheidsraad

Prof. Marianne Gelijnse wordt per 1 januari vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. De ministerraad stemde er 8 december mee in dat zij bij de Koning wordt voorgedragen. Geleijnse volgt Hans Severens op. Severens wordt die decaan van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Geleijnse studeerde Biomedische wetenschappen in Leiden en volgde...

NRC neemt risico met commercieel betaalde suikerbijlage

NRC neemt risico met commercieel betaalde suikerbijlage

De suikerindustrie financierde in de jaren zestig van de vorige eeuw dierproeven naar de effecten van suikerconsumptie op de cardiovasculaire gezondheid. De resultaten verdwenen onder tafel toen het erop begon te lijken dat suiker schadelijk zou kunnen zijn. Het nieuws werd bekend in de week dat de NRC zich liet betalen voor een commerciële bijlage...