Zelfverzekerde reactie NVWA op ‘nog steeds poepvleesschandaal’

Slachthuis Rund

De NVWA reageert zelfverzekerd op het bericht dat er nog steeds 'poepvlees' uit Nederlandse slachterijen zou komen. Twee anonieme bronnen verklaarden dat tegen schandaalspoorders van EenVandaag die oud werk van hun collega's van Vara's Zembla nog eens checkten.

Door Annika de Jong - Foodlog

Vleeskeurmeesters luiden de noodklok over de situatie in veel Nederlandse slachthuizen. Ze stellen dat er poep op het vlees zit en dat steekproeven worden gemanipuleerd. Er is sprake van een grote angstcultuur, melden zowel de dierenartsen als de keurmeesters die de controles moeten uitvoeren. Dat schreef en toonde EenVandaag op 5 december.

Volgens de NVWA is het bericht meer dan overdreven. De NVWA schrijft in een reactieDe kritiek van 2 anonieme medewerkers van KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) doet geen recht aan het werk dat toezichthoudend dierenartsen en officiële assistenten van KDS met grote inzet doen. Het toezicht van de NVWA in slachthuizen is eenduidig en consequent. Dit wordt onderschreven door de herhaaldelijke audits van onder meer de Europese Commissie, winkelketens en autoriteiten uit landen waarnaar slachthuizen exporteren. Dit is mede het resultaat van het verbeterplan vleesketen dat in 2014 is ingezet.

De NVWA tolereert geen intimidatie van toezichthouders. Wanneer zich dit onverhoopt toch voordoet, neemt de NVWA maatregelen. Dat kan betekenen dat de keuring wordt gestaakt. Er kan dan niet meer geslacht worden.

De NVWA publiceert de analyse van de controleresultaten - de zogeheten naleefmonitor - elk half jaar. Uiteraard bespreekt de NVWA deze bevindingen met de slachthuizen, zodat zij de nodige verbeteringen door kunnen voeren. De NVWA streeft ernaar om bij de volgende naleefmonitor ook de bedrijfsnamen te publiceren.

Er is geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees.

We vroegen een kritische insider die het slachtwezen goed kent om een reactie. Onze gesprekspartner wil anoniem blijven, maar wil kwijt: "Het is in Nederland in ieder geval zeker niet slechter dan in omringende landen. Maar rede helpt niet meer. Henk, Ingrid, Mo en Latifa denken dat er gerommeld wordt. Zowel slachters als de NVWA staan voor een uitdaging." De intro van EenVandaag blijft onheilspellend naklinken.

Lees ook
Bescherming op meerdere fronten

Bescherming op meerdere fronten

Smeren moet. Dat geldt niet alleen voor jezelf tijdens een half uurtje zonnebaden, maar voor veel mechanische beweegpunten in machines en installaties, bijvoorbeeld voor verwerken en verpakken.  Beweegpunten, het woord zegt het al, bewegen. Dus komt een smeermiddel er vaak op de een of andere manier ook weer uit. Ook waar je het niet wilt. Want...

Column: Risico’s mijden  of beheersen?

Column: Risico’s mijden of beheersen?

Wanneer het onderwerp Voedselveiligheid ter sprake komt, hangen daar veel begrippen en belevingen aan. In het algemeen is het een term om aan te geven in welke mate ons voedsel (on)veilig is voor de gezondheid. Menselijke aspecten, zoals intoleranties en allergieën, kunnen vóórkomen. Technische aspecten zoals voedselvergiftiging en -bederf moeten juist...

Rekenmodel voor ‘consumptie’ van microplastics

Rekenmodel voor ‘consumptie’ van microplastics

Per week consumeert de mens minder dan een korreltje zout aan microplastics. Dat hebben wetenschappers aan de Universiteit Wageningen (WUR) berekend. De microplastics krijgen we onder meer binnen via de lucht, voedsel en water.  We lazen hiervoor al uitgebreid over microplastics in onze omgeving en dat we die binnen krijgen. “Hoe schadelijk...