Nieuwe PCR-methode BacGene voor Eurofins Wijhe geaccrediteerd

WEB_Eurofins_PCR analyse BacGene_1

Ieder etmaal telt bij vrijgaveprocedures

Het laboratorium van Eurofins Food & Feed Testing Netherlands in Wijhe is als eerste laboratorium in Nederland bevoegd om analyses van Salmonella en Listeria door middel van de door Eurofins zelf ontwikkelde PCR-analyse BacGene onder accreditatie te mogen uitvoeren. Ook de locatie Heerenveen en de satellietlabs van Eurofins zijn bezig om de methode, die aanmerkelijk snellere resultaten levert dan de klassieke analysemethode, te valideren en onder accreditatie te brengen.

Tekst: Linda van ’t Land | Foto’s: Eurofins

Bacteriën als Salmonella en Listeria laten over het algemeen flink wat alarmbellen rinkelen onder producenten van voedingsmiddelen. Zeker wanneer zoals momenteel de NVWA actief aan het controleren is. Niet zo vreemd, want de bacteriën vormen een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Beide pathogenen dragen het risico op een voedselinfectie met zich mee. “Salmonella en Listeria komen veel voor in rauwe grondstoffen, zoals vis, vlees, groente of zuivel”, aldus Marleen Pelgrim, hoofd van het laboratorium van Eurofins Food & Feed Testing Netherlands in Wijhe. “Denk ook aan heel concrete producten die rauw worden geconsumeerd, zoals filet americain. Listeria Monocytogenes is in het bijzonder voor zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand echt gevaarlijk. Het vervelende van de Listeria-bacterie is dat hij zelfs in een gekoelde omgeving kan doorgroeien en heel lang kan blijven voorkomen. Bekend is bijvoorbeeld dat de bacterie zich nestelt in de afvoerputjes van een productiebedrijf. Wanneer deze met een hogedrukspuit worden gereinigd, verspreidt de bacterie zich alleen maar verder.”

  • WEB_Eurofins_PCR-analyse-BacGene_2-300x200 “BacGene bespaart onze klanten tijd en dus ook kosten.”
  • Om er zeker van te zijn dat hun product geen pathogenen als Salmonella en Listeria bevat, dienen levensmiddelenproducenten analyses te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld door de laboratoria van Eurofins: hetzij op locatie in Wijhe of Heerenveen, hetzij in een van de satellietlaboratoria die Eurofins rijk is. “Een van onze onsite labs bevindt zich bijvoorbeeld bij een grote levensmiddelenproducent in Zaandam”, vertelt Marleen. “Hier testen we onder andere filet americain, omdat deze altijd moet worden gecontroleerd vóórdat hij naar de winkel gaat. In een product dat rauw wordt geconsumeerd, vindt geen afdoding van bacteriën meer plaats door verhitting. Daarom moet een dergelijk product vrij zijn van ziekteverwekkende micro-organismen.”
  • De klassieke pathogenenanalyse kost tijd: vaak duurt het vier tot vijf werkdagen voor de uitslagen er zijn. Kostbare tijd, vooral wanneer een lading klaar staat voor export of voor transport naar de supermarkt. “Om dergelijke vrijgaveprocedures te bespoedigen, heeft Eurofins in het Duitse Freiburg zelf een PCR-methode ontwikkeld”, vertelt Marleen. “We noemen deze methode PCR, BacGene. BacGene bespaart onze klanten tijd en dus ook kosten.”

WEB_Eurofins_PCR-analyse-BacGene_3-300x200 Nieuw laboratorium voor Eurofins

De laboratoria van Eurofins in Wijhe en Heerenveen worden volgend jaar samengevoegd in een geheel nieuw pand in Heerenveen, dat momenteel wordt gebouwd en ingericht. “We voeren over  het algemeen dezelfde analyses uit, dus passen prima bij elkaar”, aldus Marleen Pelgrim. “In Heerenveen ligt de nadruk momenteel op zuivel, wij doen veel op het gebied van vlees. Onze klantenkring is breed: van slachterijen tot supermarkten en alles in de keten daar tussenin. Ook voeren wij veel wateranalyses uit op microbiologisch niveau.”

DNA-onderzoek

Een PCR-methode is gebaseerd op DNA-onderzoek. “PCR staat voor Polymerase Chain Reaction, ofwel een polymerase kettingreactie”, aldus Marleen. “De PCR-reactie bestaat uit verschillende stappen. Omdat het DNA van een bacterie in een cel zit, maken wij eerst de cel kapot om te zorgen dat het DNA vrijkomt. Hierna vermenigvuldigen wij dit, zodat we het al dan niet voorkomen van pathogenen goed kunnen aantonen.”

WEB_Eurofins_PCR-analyse-BacGene_4-300x200 Een groot voordeel van de nieuwe BacGene-methode is het feit dat een klant binnen 24 tot 48 uur uitslagen van de testen kan hebben. Het betekent een tijdwinst van meerdere (werk)dagen. Marleen: “Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden om de analyseresultaten snel in huis te hebben. Wanneer monsters op tijd door de klant zijn aangemeld en op ons lab zijn ontvangen, zorgen wij ervoor dat er de volgende dag een resultaat beschikbaar is. De klant ontvangt een digitaal certificaat, waarop het monster is omschreven en verder precies staat vermeld welk onderzoek we hebben gedaan, op welke wijze dat is uitgevoerd en wat daarvan de uitslag is.”

Accreditatie

Marleen is trots op het feit dat ‘haar’ laboratorium in Wijhe als eerste lab in Nederland de PCR-analyse BacGene onder accreditatie mag uitvoeren. “Zo’n accreditatie is veel werk. Eerst ga je aantonen dat je in jouw lab goede resultaten behaalt met een methode; dat noemt men valideren. Is dat allemaal in orde, dan kun je de methode aanmelden bij de Raad voor Accreditatie. Zij komen alles controleren; een proces dat maanden tot een half jaar in beslag kan nemen. Als bedrijf hoef je deze stappen niet te zetten. Eurofins vindt accreditatie echter heel belangrijk. Het is hét kwaliteitskenmerk waarop onze klant zit te wachten.”

kader Food and Feed Testing

Eurofins Onsite Food Testing Netherlands

  • Industrieweg 16
  • 8131 VZ Wijhe
  • Tel: +31(570) 523 234
  • www.eurofinsfoodfeedtesting.nl