Uniek e-learning platform voedselveiligheid

Afb_Advertorial_QleantecChristeyns_Moviemento_Elearning

Eén van de basisvoorwaarden in de voedingsindustrie is training van personeel. Voor HRM- en kwaliteitsmanagers is het echter een flinke klus om te voldoen aan alle trainingsvoorwaarden. Met Moviemento e-learning biedt Qlean-tec | Christeyns een platform dat uw bedrijf ontzorgt met online leren én kennis delen over o.a. HACCP, voedselveiligheid, allergenen en voedselfraude. Het online trainingsplatform levert bovendien een flinke kostenbesparing op.

Bedrijfsbrede continue e-learning

Leren is een must in de voedingsindustrie. Medewerkers moeten de basisprincipes van voedselveiligheid kennen om te weten hoe je op een veilige manier werkt. E-learning garandeert dat de noodzakelijke kennis op de meest efficiënte manier wordt overgedragen, zonder dat de dagelijkse werkzaamheden worden verstoord.

Moviemento is een uniek online leerplatform dat bedrijfsbreed wordt geïmplementeerd. Het is ontwikkeld door experts in voedselveiligheid, kwaliteitscoaches en deskundigen in online training. In boeiende, interactieve modules leren medewerkers in eigen tempo over de belangrijkste onderwerpen van voedselveiligheid, waaronder HACCP, GMP, allergenen en voedselfraude.

Het platform is zo opgebouwd dat aanbod en inhoud van de trainingen afgestemd kan worden op individueel of groepsniveau. Iedere medewerker heeft een eigen opleidingsbehoefte en moet een opleiding op maat krijgen. Niet relevante onderwerpen kunt u weglaten, bedrijfsspecifieke richtlijnen kunt u juist toevoegen.

Interactief leren in gepersonaliseerde omgeving

Het leren is aantrekkelijk en interactief. Met filmpjes, animaties, pictogrammen en games speelt Moviemento in op de dagelijkse werkomgeving. Iedere module wordt tussentijds en aan het eind op een aansprekende manier getoetst, zodat medewerkers de informatie goed onder de knie krijgen. De content wordt continu getoetst aan veranderingen in wet- en regelgeving. De inhoud is altijd up-tot-date voor alle gebruikers.

De leeromgeving wordt volledig gepersonaliseerd. Eigen huisstijl, foto's en filmpjes maken de omgeving herkenbaar voor medewerkers. Dat verhoogt de aandacht en betrokkenheid. Ook kunt u bedrijfsspecifieke procedures toevoegen.

Efficiënt Learning Management Systeem

Moviemento bevat een uitgebreid Management Systeem voor het monitoren van trainingsresultaten. Verwerking van trainingsgegevens en de certificering verloopt volledig geautomatiseerd. Als HRM- en Kwaliteitsafdeling voldoe je eenvoudig en gestructureerd aan de geldende trainingsrichtlijnen binnen de voedingsindustrie. Is er een audit? Dan kan een actueel overzicht per individu, groep of training in één oogopslag getoond worden.

Het LMS  kan ook ingezet worden als organisatiebreed communicatieplatform voor het delen van kennis en specifieke bedrijfsinformatie. Denk aan procedures, handleidingen, vragenlijsten, wetswijzigingen en productinformatie.

Zoekt u ook efficiënte oplossing voor voedselveiligheidstrainingen? Bezoek www.qleantec.com.