Aalt Dijkhuizen

Lees ook

Aalt Dijkhuizen voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel

WAGENINGEN - Aalt Dijkhuizen is aangetreden als onafhankelijk voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een samenwerkingsverband tussen ketenpartners LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca. De Alliantie zet zich in voor een fundamentele, duurzame transitie in de Nederlandse agrifoodketen. Dijkhuizen was tot voor kort voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. Hij is bovendien boegbeeld van de Topsector Agri & Food. Toekomstbestendige agrifoodsector Dijkhuizen wil zich als voorzitter inzetten om met bedrijven, maatschappelijke partners en de overheid een heldere en haalbare...

Unilever start bouw Global Foods Innovation Centre

Unilever start bouw Global Foods Innovation Centre

Unilever gaf op 3 november het startschot voor de bouw van haar nieuwe wereldwijde Foods Innovation Centre. Dit gebeurde een jaar na de aankondiging van de centralisatie van Unilever’s Foods R&D expertise vanuit Heilbronn (Duitsland), Poznan (Polen) en Vlaardingen in het Foods eco-system in Wageningen. Op de campus van de Wageningen University &...

Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt ‘Het klimaat op ons bord’ aan minister

Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt ‘Het klimaat op ons bord’ aan minister

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, overhandigde 12 maart het boekje ‘het klimaat op ons bord’ aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin presenteert de Alliantie aan de hand van negen thema’s de ambitie en acties van het bedrijfsleven om de voedselketen steeds verder te verduurzamen....