agf

Lees ook

NVWA: meer 'beestjes' in agf en bloemen uit derde landen

De NVWA heeft in 2013 bij importinspecties in planten en plantaardige producten uit landen buiten de Europese Unie 438 keer een quarantaineorganisme aangetroffen. Dat is meer dan in voorgaande jaren. Quarantaineorganismen zijn voor planten schadelijke organismen die van nature niet in Nederland en niet in de EU voorkomen. In totaal worden in Nederland jaarlijks circa 350.000 zendingen groenten, fruit, aardappelen, bloemen, planten en zaden aangeboden voor importinspectie. Met importcontroles en bestrijdingsacties wil de NVWA voorkomen dat deze schadelijke planten, dieren, bacteriën en virussen...

Steun voor groente- en fruittelers

Groente- en fruittelers in Europa worden gecompenseerd voor dalende inkomsten die samenhangen met de Russische boycot. De Europese Commissie stelt in totaal 125 miljoen euro beschikbaar om groente- en fruitoverschotten te beperken. In Nederland zijn diverse initiatieven gestart om groente en fruit van eigen bodem te promoten De maatregel gaat per direct in en geldt in ieder geval tot eind november, meldt de Europese Commissie. Zo nodig volgen extra steunmaatregelen. Staatssecretaris Dijksma is blij met het besluit van Brussel. Tezamen met maatregelen van het kabinet kunnen volgens haar op deze...

'Boycot kost Nederland minstens 300 miljoen'

Nederland verdiende vorig jaar ongeveer 300 miljoen euro aan export van goederen die nu door Rusland geboycot worden. Met name de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie verdienden aan de nu geboycotte goederen. Dat heeft het CBS becijferd. Het gaat vooral om het produceren en verwerken van groente, fruit, zuivel en vlees die nu op de boycotlijst staan. De exportwaarde van deze goederen bedroeg in 2013 in totaal ruim 500 miljoen euro. De overige 200 miljoen euro was aan goederen en diensten nodig uit het buitenland om export mogelijk te maken. Zo kochten kwekers bijvoorbeeld zonnepanelen uit China...

Edan in zee met LinkFresh voor agf-software

ERP-specialist Edan heeft een overeenkomst getekend met het Britse LinkFresh Software, voor de verdeling van LinkFresh. Deze ERP-oplossing is bedoeld voor middelgrote en grote bedrijven in de aardappel-, groenten- en fruitindustrie. Door de overeenkomst kan Edan de AGF-industrie nu één geïntegreerde totaaloplossing bieden in enterprise resource planning (ERP). Ervaring in agf Het Britse LinkFresh heeft veel ervaring in de groenten- en fruitindustrie met diverse klanten wereldwijd. Het is één van de 25 partners in de wereld met het Global ISV-label. LinkFresh is een ‘add-on’ voor ERP-oplossing Microsoft...

ALDI en AGF-telers verlagen milieu-impact

ALDI en AGF-telers verlagen milieu-impact

Aldi zet zich samen met haar Nederlandse AGF-telers in om de impact van de teelt op het milieu terug te dringen. Alle aardappelen, groenten en fruit van Nederlandse bodem moeten uiterlijk eind 2019 zijn voorzien van Milieukeur. Afgelopen periode voerde Aldi hiervoor constructieve gesprekken met leveranciers en telers. Ook brancheorganisatie GroentenFruit...

Eurofins brengt versnelde AGF-test op de markt

Eurofins brengt versnelde AGF-test op de markt

Eurofins Food, Feed, Water Benelux brengt een vernieuwde AGF-analyse op de markt. Het bedrijf kan de verplichte pesticiden-analyse op aardappelen, groenten en fruit nu op grote schaal binnen een dag uitvoeren. Voorheen duurde de test een aantal dagen.

Recalls in 
AGF voorkomen

Recalls in 
AGF voorkomen

BEDRIJFSINFORMATIE - In de groenten- en fruitsector heeft men al jaren te maken met recalls. Deze hangen onder meer samen met overschrijdingen van de maximum residu limieten (MRL’s) van beschermingsmiddelen op groenten en fruit. Een recall is een kostbare aangelegenheid, die men te allen tijde wil voorkomen. Het uitvoeren van analyses kost echter...