economie

Lees ook

Foodsector: minder faillissementen

Het aantal faillissementen in de Nederlandse foodsector is vorig jaar met 25,4 procent gedaald. In 2016 en 2017 zal de sector weer groeien, vooral in vis. In grondstofprijzen is het dal bereikt. Toch leidt dit nog niet direct tot forse prijsstijgingen, zodat producenten die grondstoffen inkopen hier nog van kunnen profiteren Dat verwacht het Economisch Bureau van ABN Amro in ‘Sectorprognoses Food’. Vorig jaar daalden de grondstofprijzen met 19,5 procent. Vooral zuivel en suiker kampten met prijsdalingen, met name door overcapaciteit. Het aantal faillissementen in food daalde voor het tweede jaar...

ING: Nederlandse voedingsindustrie doet stapje terug

De Nederlandse voedingsindustrie doet na zes jaren van productiegroei nu waarschijnlijk een stapje terug. In 2017 zal de productiewaarde naar verwachting met 1,5 procent krimpen. Dat meldt het ING Economisch Bureau. De lagere volumegroei wordt enigszins gecompenseerd door stijgende prijzen die voor de meeste segmenten verwacht worden, waaronder zuivel- en akkerbouwproducten. Blijft belangrijk Met een productieaandeel van bijna 20 procent is en blijft de voedingsindustrie een belangrijke pijler van de Nederlandse industrie. De koopkrachtverbetering bij consumenten leidt echter nog niet tot groei...

Foodwatch: NVWA moet weg bij Economische Zaken

Foodwatch vindt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een volgend kabinet niet langer onder het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet vallen. De voedselwaakhond start hiervoor een e-mailactie. De NVWA geeft volgens Foodwatch verkeerde voorlichting over de veiligheid van voedsel. De communicatie rondom de met fipronil vervuilde eieren is hier een voorbeeld van. “Om de voedselveiligheid en gezondheid te kunnen garanderen in Nederland hebben we een sterke, strenge en bovenal onafhankelijke toezichthouder nodig die het publieke belang altijd voorop stelt” zegt Foodwatch. Economisch...

Foodsector zorgt voor sterke banengroei in Ede en Wageningen

Foodsector zorgt voor sterke banengroei in Ede en Wageningen

De regio Ede-Wageningen profiteert flink van de groeiende voedselindustrie in de omgeving. Tussen 2010 en 2017 groeide werkgelegenheid in Wageningen met 9% en in Ede met 4%, tegenover een landelijk gemiddelde van 2%. Bijna 16.000 mensen vinden inmiddels werk in de zogenaamde FoodValley. FoodValley Met de oprichting van het samenwerkingsverband FoodValley...

Aantal faillissementen in voedselsector neemt toe

Aantal faillissementen in voedselsector neemt toe

Het aantal faillissementen zal dit jaar met 10% stijgen ten opzichte van vorig jaar, zegt ABN AMRO. Ook in de voedingsmiddelenindustrie zal het aantal faillissementen toenemen, zij het minder hard. Onder voedingsmiddelenfabrikanten en -groothandels verwacht ABN AMRO zo’n twee tot vijf procent meer faillissementen in 2019. In het eerste kwartaal...

Detailhandel en horeca verwachten verslechtering economisch klimaat

Detailhandel en horeca verwachten verslechtering economisch klimaat

De detailhandel en de horeca verwachten dat het economisch klimaat de komende maanden gaat verslechteren.Over de verwachte omzet en personeelssterkte zijn deze ondernemers per saldo nog wel positief, maar minder dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS.

In vier stappen naar een regionale bio-economie

In vier stappen naar een regionale bio-economie

EU-project Power4Bio ontwikkelde de Bioeconomy Strategy Accelator Toolkit, waarmee regio's stap-voor-stap een strategie opzetten voor de ontwikkeling van de regionale bio-economie.

Nederlandse economie groeit weer

Nederlandse economie groeit weer

De Nederlandse economie groeide het tweede kwartaal van 2021 met 3,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, maar door de versoepelingen van de maatregelen is er weer groei.

Voedingsmiddelensector behoudt sterke economische positie

Voedingsmiddelensector behoudt sterke economische positie

Op 14 oktober presenteerde de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) tijdens hun jaarbijeenkomst de Monitor Levensmiddelenindustrie 2021. Daaruit blijkt dat de voedingsmiddelensector haar sterke economische positie behoudt, ook na een turbulent 2020.

Prijsontwikkeling voeding stuwt inflatiecijfers

Prijsontwikkeling voeding stuwt inflatiecijfers

De Nederlandse inflatiecijfers stegen vorige maand naar 6,4 procent; in december lagen de prijzen nog 5,7 procent hoger dan een jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De stijgende prijzen van voedingsmiddelen zijn een belangrijke oorzaak van de hoge inflatiecijfers. De grootste veroorzaker van de stijgende inflatie zijn de stijgende energieprijzen....