NVWA

Lees ook

NVWA moet lijst producten met paardenvlees noemen

De NVWA heeft de rechtszaak verloren die Foodwatch had aangespannen over de bekendmaking van bedrijven en producten in het paardenvleesschandaal. De bestuursrechter in Amsterdam vindt dat de NVWA ten onrechte geen volledige lijst openbaar gemaakt heeft. Dat meldt Foodwatch. De lijst betreft alle afnemers van vlees van Willy Selten, die vleessnippers met paardenvlees had verkocht als puur rundvlees. Selten is hiervoor eerder dit jaar veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel. 'Niet ver genoeg'' Foodwatch eiste een volledig overzicht van afnemers en hun producten waarin dit paardenvlees zou kunnen zitten....

‘Arseen in rijstwafels onder limiet’

Het arseengehalte van in Nederland verkochte rijstwafels ligt onder de wettelijke limiet die sinds 1 januari 2016 geldt. Bij onderzoek van de NVWA in het najaar van 2015 voldeden 36 monsters. Bij één monster lag het arseengehalte boven de wettelijke limiet. Dit product is daarna niet meer aangetroffen. Aanleiding voor het NVWA-onderzoek was een Zweeds onderzoek waarbij geconcludeerd werd dt rijst en rijstproducten, waaronder rijstdranken en rijstwafels, relatief veel arseen kunnen bevatten. Er kwam vervolgens veel media-aandacht voor en ook hadden veel consumenten vragen. Actueel inzicht De NVWA...

COV tegen verplichte openbaarmaking controlegegevens

De Vleessector is tegen het wetsvoorstel om gegevens van NVWA-controles bij vleesbedrijven openbaar te maken. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zal dit namelijk leiden tot onvolledige informatievoorziening, omdat het alleen geldt voor Nederlandse vleesbedrijven. Ook zullen de administratieve lasten toenemen. "De COV roept ‘politiek Den Haag’ dringend op om het wetsvoorstel niet aan te nemen en met het bedrijfsleven in overleg te treden en belangen van het Nederlandse vleesbedrijfsleven niet uit het oog te verliezen.” 'Hoor en wederhoor' Volgens de werkgeversorganisatie van...

NVWA: 'Controle in visindustrie werkt'

Extra controles van de NVWA in de visindustrie hebben ervoor gezorgd dat er in 2015 meer bedrijven onder verscherpt toezicht zijn gesteld. De strengere aanpak heeft er bovendien toe geleid dat van de acht bedrijven die in 2015 onder verscherpt toezicht werden gesteld, de situatie bij zeven alweer sterk verbeterd is. Dat stelt de NVWA in het jaarverslag van 2015.   Door alle schandalen in de voedingsmiddelenindustrie, waaronder voedselfraude, was er de afgelopen jaren veel kritiek op de NVWA. De organisatie heeft meer geld ter beschikking gekregen om orde op zaken te stellen. NVWA beweert zelf...

D66: ‘Plaats NVWA onder curatele’

De NVWA moet onder curatele worden gesteld van de Algemene Rekenkamer. Dit om de organisatorische problemen en de belabberde financiële situatie aan te pakken, vindt D66. CDA en SP hebben eveneens kritiek en vinden dat het kabinet snel moet ingrijpen om de huidige situatie te verbeteren. De Consumentenbond vindt dat de NVWA de tijd moet worden gegund. Dat meldt EenVandaag. Na diverse voedselschandalen is in december 2013 een verbeterplan ingezet om het NVWA-toezicht structureel te verbeteren. In een evaluatie over dit proces staat dat er bij de uitvoering van het toezicht nog vrijwel overal knelpunten...

Kleurcodes bedrijfsinspectie geven schijnveiligheid

Het gebruik van kleurcodes om de resultaten van inspecties bij bedrijven aan te geven, biedt een schijnveiligheid, vindt minister Schippers van VWS. Er wordt namelijk niet altijd een objectief beeld van de huidige, actuele situatie wordt geschetst. Dit ligt anders bij productonderzoeken, stelt zij. De presentatie van inspectieresultaten van bedrijfsinspecties met kleurcodes geeft niet altijd een objectief beeld van de feitelijke situatie bij een bedrijf op dat moment. “Een lunchroom die op een bepaald moment ‘groen’ is, kan de volgende dag oranje zijn. De gegevens zijn niet actueel. Het geeft derhalve...

NVWA: meer bedrijven onder verscherpt toezicht

De afgelopen drie jaar zijn meer horeca-, retail- en ambachtelijke bedrijven onder verscherpt toezicht gesteld. Tussen 2013 en 2015 is het aantal gestegen van 350 naar 470. Het aantal spoedsluitingen steeg van 2 in 2013 naar 25 in 2015. Dat blijkt uit de inspectieresultaten van de NVWA over de jaren 2013, 2014 en 2015. Tussen de 23 en 32 procent van de bedrijven in de verscherpte aanpak stroomt jaarlijks weer terug naar het reguliere toezicht. "We inspecteren vooral daar waar we verwachten dat de risico’s voor de voedselveiligheid het grootst zijn”, aldus inspecteur-generaal NVWA Harry Paul. 'Risicogericht...

Foodwatch wil dat NVWA namen noemt

De NVWA moet de inspectieresultaten dus ook de namen van overtreders openbaar maken. Dat vindt Foodwatch. “Ondanks een belofte van de NVWA uit 2014 om alle inspectieresultaten binnen een paar jaar openbaar te maken, is dat nog niet gebeurd.” Foodwatch reageert daarmee op het bericht dat de NVWA tussen 2013 en 2015 meer horeca-, retail- en ambachtelijke bedrijven onder verscherpt toezicht heeft gesteld, vanwege overtredingen op het gebied van hygiëne of voedselveiligheid. Ook nam het aantal spoedsluitingen toe, van 2 in 2013 naar 25 in 2015. 'Onacceptabel' Foodwatch vindt het onacceptabel dat de...

Harry Paul weg bij NVWA

Inspecteur-generaal Harry Paul gaat weg bij de NVWA. Hij wordt per 1 januari 2017 project-plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Dat meldt de NVWA. Paul is sinds 2013 inspecteur-generaal van de NVWA, bij het ministerie van EZ. Daarvoor was hij consultant bij ABDTOPConsult en ook inspecteur-generaal bij het ministerie van VROM. Hij heeft Plantenziektekunde gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. De NVWA-topman is gevraagd om bij het ministerie van Financiën de ophanging van de Belastingdienst onder het ministerie versneld aan te passen. Lees ook: Harry...

Kerstens waarnemend inspecteur-generaal NVWA

Rob Kerstens wordt per 1 januari 2017 tijdelijk ingezet als waarnemer op de functie van inspecteur-generaal bij de NVWA. Die functie is vacant geworden omdat Harry Paul vertrekt. Paul wordt vanaf 1 januari project-plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Drs. R.J.A. (Rob) Kerstens is op dit moment directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was hij bij hetzelfde ministerie onder andere directeur-generaal Primair- en Voortgezet Onderwijs en plaatsvervangend secretaris-generaal. Kerstens neemt waar vanuit...