Tienpuntenplan 2019 - 2025 FNLI

aarde

De levensmiddelenindustrie is van oudsher een spil in de circulaire economie. Samen met boeren, veevoederproducenten en steeds meer bedrijven maken de leden van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) werk van een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biotische en abiotische materialen/stromen. 

Dit levert zowel economische- als milieuwinst op. De gehele ‘Ladder van Lansink’ (ofwel circulariteit) wordt hierbij benut: van stromen uit voedselproductie tot nieuwe foodingrediënten, smaakstoffen, farmaceutische toepassingen, diervoeders en meststoffen en van abiotische stromen tot nieuwe food grade verpakkingen en aan het einde van de cirkel tot non-food toepassingen zoals wc-papier, meubilair en kleding.

De onderstaande lijst van acties en interventies vloeit voort uit de drie 2025-ambities en is bedoeld als concreet handelingsperspectief voor de leden van de FNLI en/of het FNLI-bureau.

1 | Uiterlijk 2025 stoppen met het gebruik van primaire voedselverpakkingen van poly­styreen (PS). Per 2025 zullen kunststofvoedselverpakkingen bestaan uit (HD)PP, (HD)PE ofwel PET. Het potentieel van deze maatregel is maximaal 7,5 kton meer recycling.

2 | Voor de stroom complexe laminaat­verpakkingen zal de FNLI (samen met partners zoals het CBL en KIDV) in 2019 een Community of Practice starten naar mogelijke alternatieven ten behoeve van een hogere mate van recyclebaarheid (met behoud van functionaliteit). Het potentieel van deze maatregel is, afhankelijk de uitkomsten en de mate van implementatie, maximaal 7,5 kton meer recycling.

3 | Uiterlijk 2025 stoppen met het op de Nederlandse markt brengen van ‘samen­gestelde’ voedselverpakkingen die uit twee of meer verschillende type materialen bestaan (bijvoorbeeld papierenverpakkingen met kunststofvensters) zodat deze type voedselverpakkingen geen vervuiling meer zijn in de stroom kunststof (folies) of papier en gerecycled kunnen worden.

4 | Uiterlijk 2025 is 100% van de zwarte voedselverpakkingen uitsorteerbaar, dan wel door investeringen in het downstreamproces dan wel door gebruik van detecteerbare zwarte verpakkingen. Het potentieel van deze maatregel is maximaal 15 kton meer recycling.

5 | Uiterlijk 2025 stoppen met het coderen met inkt op mono-materialen (met name pet-trays) en starten met lasercoderen.

6 | Alle toegepaste lijmen moeten per 2025 afwasbaar zijn. Op basis van (te introdu­ceren) normen of richtlijnen zal de levensmiddelenindustrie per 2025 uitsluitend gebruik maken van lijmen, etiketten en sleeves die in de toegepaste sorteer- en recycle­processen zorgen voor een zo hoog mogelijk sorteer- en recycleresultaat.

7 | Per 2025 ligt het gemiddelde aandeel rPET in trays op 50%. Het potentieel effect van deze maatregel is 10-12 kton minder inzet van virgin petmateriaal.

8 | Karton en papier: Per 2022 zal 100% van het gebruikte papier en karton (primair, secun­dair en tertiair) gecertificeerd dan wel van gerecycled materiaal zijn. Per 2025 zal 75% van het op de markt gebrachte papier en karton ongebleekte zijn.

9 | Uiterlijk 2020 zullen voor specifieke product­categorieën en gerelateerd aan sub-branches een materiaalreductietarget (voor 2025) op basis van de Impact Ratio Benchmarking worden opgesteld en zal gewerkt worden aan het verbeteren van inzicht in de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen zoals on-the-move-­consumption en portionering op de hoeveelheid gebruikt verpakkingsmateriaal.

10 | Per 2022 zullen 100% van de private-­label voedselverpakkingen voorzien zijn van een wegwerplogo, in 2025 zal 75% van de A-merken een wegwerplogo hebben. In 2022 zullen enkele verpakkingsformats (nader te bepalen maar gerelateerd aan sub-branches) een re-design hebben doorlopen ten aanzien van hun zwerfafvalgevoeligheid.

 

Meer over
Lees ook
Marian Geluk: 'Ik vond onderzoek doen eigenlijk niet zo leuk'

Marian Geluk: 'Ik vond onderzoek doen eigenlijk niet zo leuk'

Marian Geluk werkt inmiddels twee jaar als directeur voor de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI). EVMI sprak haar in de week van haar jubileum over innovatie, ervaringen in het buitenland en de rol van de FNLI bij maatschappelijke kwesties. Op 1 mei vierde Marian Geluk haar tweejarig jubileum bij de FNLI. Hoewel, een feestje is er...

FNLI hekelt klimaatakkoord

FNLI hekelt klimaatakkoord

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) uit zich kritisch over het vorige week gepresenteerde Klimaatakkoord. Het akkoord sluit niet aan op de praktijk in de voedselindustrie die daardoor wordt benadeeld ten opzichte van andere industrieën, zegt de branchevereniging. De voedselsector is een van de sectoren die de grootste...

Nestlé kiest voor Nutri-Score

Nestlé kiest voor Nutri-Score

Voedingsmiddelenconcern Nestlé zet nog dit jaar het voedselkeuzelogo Nutri-Score op alle voedselproducten die het in Europa op de markt brengt. Dat meldt de multinational vandaag in een persbericht. De uitrol van het in opdracht van de Franse regering ontwikkelde voedselkeuzelogo Nutri-Score zal beginnen in landen die de Nutri-Score...