Blijf investeren in de Europese grensregio's

Europa

De Europese grensregio’s roepen de nationale overheden op ook na 2020 werk te maken van grensoverschrijdende samenwerking. In 2018 starten de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de Europese structuurfondsen. Vrijdag 16 februari ontvangt gedeputeerde Michiel Scheffer de Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR) van de EU in Arnhem.

De EU investeert met investeringsprogramma’s zoals Interreg, Efro en Ten-T in samenwerking tussen lidstaten. In Gelderland is in 2014-2020 dankzij de EU meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in duurzame innovatie, landbouwontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. Hiervan worden ruim 800 projecten gefinancierd. In de grensregio wordt de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking in Europa.

Werken aan een duurzame toekomst

De toekomst van deze structuurfondsen is onzeker vanwege de Brexit en de verwachte tekorten op de begroting. De onderhandelingen tussen de lidstaten dit jaar bepalen waar de prioriteiten komen te liggen en hoe de Europese middelen voor 2021-2027 worden verdeeld. De Europese grensregio’s, waaronder Gelderland, willen de Europese fondsen na 2020 inzetten voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van digitalisering, klimaatverandering, voedselzekerheid en energietransitie.

Gedeputeerde Michiel Scheffer is bestuurslid van de AEBR: "Juist in de grensregio zie je dat Europa werkt. Door samen te werken vervagen de grenzen en worden de banden tussen lidstaten versterkt. In de grensregio maken we werk van een duurzame toekomst voor Europa. Daar moeten we in blijven investeren samen met Brussel en Den Haag".

Lees ook
ABN AMRO: gevolgen harde brexit verschillen per branche

ABN AMRO: gevolgen harde brexit verschillen per branche

Sinds een aantal weken tornt premier Johnson van het Verenigd Koninkrijk aan de afspraken die hij vorig jaar maakte met de EU. Een ‘harde brexit’ is daardoor niet ondenkbaar. ABN AMRO voorspelt dat de eventuele gevolgen per sector sterk kunnen verschillen.

Brexit-readiness zakt weg onder bedrijven

Brexit-readiness zakt weg onder bedrijven

Nederlandse bedrijven zijn minder voorbereid op de Brexit dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Aan het onderzoek deden 400 Nederlandse bedrijven mee die direct of indirect zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel...

‘Voordat een Novel Food op de markt komt, gaat het langs wel 200 wetenschappers’

‘Voordat een Novel Food op de markt komt, gaat het langs wel 200 wetenschappers’

Novel Foods zijn volgens de definitie ‘voedingsmiddelen die vóór 15 mei 1997 niet in significante mate door de mens in de EU werden geconsumeerd’ – onder meer insecten, algen en kweekvlees vallen in deze categorie. Deze voedingsmiddelen worden onderworpen aan verschillende veiligheidsevaluaties. Jaap Kluifhooft, consultant...