Blijf investeren in de Europese grensregio's

Europa

De Europese grensregio’s roepen de nationale overheden op ook na 2020 werk te maken van grensoverschrijdende samenwerking. In 2018 starten de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de Europese structuurfondsen. Vrijdag 16 februari ontvangt gedeputeerde Michiel Scheffer de Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR) van de EU in Arnhem.

De EU investeert met investeringsprogramma’s zoals Interreg, Efro en Ten-T in samenwerking tussen lidstaten. In Gelderland is in 2014-2020 dankzij de EU meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in duurzame innovatie, landbouwontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. Hiervan worden ruim 800 projecten gefinancierd. In de grensregio wordt de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking in Europa.

Werken aan een duurzame toekomst

De toekomst van deze structuurfondsen is onzeker vanwege de Brexit en de verwachte tekorten op de begroting. De onderhandelingen tussen de lidstaten dit jaar bepalen waar de prioriteiten komen te liggen en hoe de Europese middelen voor 2021-2027 worden verdeeld. De Europese grensregio’s, waaronder Gelderland, willen de Europese fondsen na 2020 inzetten voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van digitalisering, klimaatverandering, voedselzekerheid en energietransitie.

Gedeputeerde Michiel Scheffer is bestuurslid van de AEBR: "Juist in de grensregio zie je dat Europa werkt. Door samen te werken vervagen de grenzen en worden de banden tussen lidstaten versterkt. In de grensregio maken we werk van een duurzame toekomst voor Europa. Daar moeten we in blijven investeren samen met Brussel en Den Haag".

Lees ook
Gelderland zet in op teelt van eiwitrijke gewassen

Gelderland zet in op teelt van eiwitrijke gewassen

De provincie Gelderland doet mee in de Green Deal Eiwitrijke Gewassen. In deze deal spreken het Rijk en ruim vijftig andere partijen met elkaar af de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitgewassen te bevorderen. De Green Deal komt voort uit de Nationale Eiwitstrategie. Die zet in op de teelt van eiwitrijke gewassen voor menselijke consumptie,...

Gelderland start met programma om voedselaanbod te vergroenen

Gelderland start met programma om voedselaanbod te vergroenen

De provincie Gelderland start met het programma Gelderland van Morgen, waarmee de provincie het voedselaanbod wil vergroenen. Ondernemers kunnen met 50% subsidie deelnemen aan het programma.

De situatie voor verpakkingsbedrijven in Oekraïne

De situatie voor verpakkingsbedrijven in Oekraïne

Veronika Khalaydzhi (Club of Packagers Ukraine, ingevlogen naar Den Bosch vanuit Kyiv) presenteerde tijdens Food Technology een overzicht van de situatie in Oekraïne op verpakkingsgebied. Hoe kunnen Nederlandse bedrijven Oekraïne helpen?