Boerenorganisaties richten zich tot Rutte: ‘pak demonisering en stigmatisering aan’

landschap-koeien-unsplash

Foto: Unsplash

Een bont gezelschap van 27 boerenbelangenorganisaties stuurde 18 juni een open brief naar minister-president Mark Rutte en de ministers van LNV, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid.

In de brief hekelen de ondertekenaars het 'stelselmatig demoniseren' van de landbouwsector door bepaalde NGO's en politieke partijen. Ze maken zich zorgen over de gevolgen die deze vaak op onjuiste feiten gebaseerde beeldvorming heeft. Boeren en voedselverwerkende bedrijven worden steeds vaker bedreigd, bezet of in brand gestoken.

Onze goede reputatie bij velen in binnen- en buitenland staat echter in schril contrast met het imago dat in eigen land wordt gecreëerd, waarbij sprake is van jarenlang stelselmatig stigmatiseren en demoniseren van de Nederlandse landbouw, visserij en ketenpartners. Door ongefundeerde uitlatingen van diverse NGO’s en opzettelijke framing door sommige politieke partijen is een klimaat ontstaan waarbij vele partners in de landbouw in toenemende mate een radicaliserende druk ervaren, valt in de brief te lezen.

De organisaties roepen Rutte, de ministers en de Tweede Kamer op in actie te komen "tegen bewust aangerichte imagoschade van de landbouwsector en tegen dierenactivisme", aldus Boerderij.

De open brief is ondertekend door vrijwel alle diergroepen uit de veehouderij, enkele brancheorganisaties van de verwerkende industrie en ook Agractie en Farmers Defence Force.

Opvallende afwezige onder de ondertekenaars is landbouworganisatie LTO.

Foodlog

Lees ook
Lipton als eerste 100% gecertificeerde thee

Lipton als eerste 100% gecertificeerde thee

Alle producten van Lipton in Nederland en België hebben sinds kort een Rainforest Alliance certificatie en zijn hiermee de eerste. Ook de theeplantages van Lipton in Kericho, Kenia dragen het keurmerk. Lipton gaat binnen twee jaar het hele assortiment voorzien van een Rainforest Alliance certificatie. Doel van Lipton is  wereldwijd alle thee in het...

Ethische valkuilen door systeemfouten in veehouderij kun je voor zijn

Ethische valkuilen door systeemfouten in veehouderij kun je voor zijn

"We moeten toe naar een moreel systeem van dierlijke productie. Dat moet maatschappelijke onrust over de Nederlandse veehouderij voor zijn, doordat alle belanghebbenden vooraf bij het ontwikkelen van nieuwe systemen worden betrokken. Door gezamenlijk randvoorwaarden te formuleren voorkom je voor een groot deel achteraf negatieve oordelen van publiek...