Eurofins juicht duurzame initiatieven toe

Eurofins Graauw

Duurzaamheid is een thema dat ook binnen Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands een steeds grotere rol speelt. Intern wordt kritisch gekeken naar bijvoorbeeld het gebruik van oplosmiddelen tijdens analyses of het verwerken van afvalstromen. Maar ook in hun werkveld ziet Eurofins verandering. Zo wordt het keurmerk Milieukeur met ingang van 1 januari omgedoopt tot het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Tekst: Linda van ’t Land | Foto’s: Eurofins

Daphne van Damme is werkzaam als accountmanager bij Eurofins Food, Feed & Water Testing, waar op het laboratorium in Graauw pesticiden, dioxines en andere contaminanten een belangrijke basis voor dagelijks onderzoek vormen. Zelf noemt zij pesticiden veel liever ‘gewasbeschermingsmiddelen’. “Dat heeft een positievere connotatie”, vindt ze. “Gewasbeschermingsmiddelen moet je natuurlijk altijd zo min mogelijk zien te gebruiken. Maar ze beschermen ons toekomstige voedsel wel tegen bijvoorbeeld schimmels, insecten, spinachtigen en mijten. Feitelijk worden pesticiden dus ingezet ter bescherming van de natuur en uiteindelijk ook de mens.”

Eurofins-Graauw-468-200x300 Maximale residu limiet

Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands controleert als onafhankelijk laboratorium voor haar klanten onder andere of de maximale hoeveelheid van een bestrijdingsmiddel of diergeneesmiddel die in een voedingsmiddel mag voorkomen niet wordt overschreden. “We hanteren daarvoor de maximale residu limiet, ofwel MRL”, aldus Van Damme. “Wanneer er teveel bestrijdingsmiddel of diergeneesmiddel in een product zit, betekent dit niet meteen dat het product schadelijk is voor de gezondheid. Dit komt door een grote veiligheidsmarge die van overheidswege is ingebouwd. Uit voorzorg kan het product echter soms toch uit de winkelschappen worden gehaald.”

De Eurofins locatie in Graauw analyseert in principe alles wat voorkomt in onze voedselketen, maar richt zich vooral op primaire, onbewerkte producten zoals groenten, fruit, eieren, granen, vis, melk en vlees. “Zodra producten zijn bewerkt of vermengd, wordt het lastiger om gewasbeschermingsmiddelen te herleiden”, aldus Van Damme. Eurofins verricht de residu-analyses voor bijvoorbeeld akkerbouwers die het product telen, maar ook voor importeurs, exporteurs en supermarkten, die het product gaan verkopen. “Van risicovolle producten krijgen we soms een monster, dat snel moet worden geanalyseerd voordat het naar de supermarkt en dus de consument kan”, vertelt Van Damme. “Ook monitoren wij voor onze klanten op reguliere basis. We kijken of alles zo goed verloopt als zij zelf denken. Is dat niet het geval, dan waarschuwen we uiteraard zo snel mogelijk.” Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen verricht daarnaast ook analyses in opdracht van producenten van gewasbeschermingsmiddelen. “Zij willen weten wat hun middel in de praktijk doet.”

On the way to PlanetProof

Juist aan de kant van producenten ziet Van Damme grote verschuivingen plaatsvinden. “Producenten zoeken momenteel nadrukkelijk naar gewasbeschermingsmiddelen, die beter zijn voor mens en milieu”, constateert zij. “Een heel bekend en oud middel is DDT. Dit is zeer resistent en blijft jarenlang in de bodem achter. Dat is niet goed voor onze aarde, noch voor mensen en dieren. Door de slechte afbreekbaarheid is het gebruik van DDT tegenwoordig dan ook in onze Westerse wereld verboden. Daarnaast worden er gelukkig steeds meer duurzame bestrijdingsmiddelen ontwikkeld.”

Eurofins Graauw

Van Damme wijst in dit verband ook op het nieuwe keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. “‘On the way to PlanetProof' is een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten en fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Producenten die aan de regels voldoen, mogen op hun producten ‘On the way to PlanetProof’ afbeelden. Dit keurmerk laat zien dat het product duurzamer is geproduceerd. De PlanetProof gecertificeerde tuinders, telers en verwerkers voldoen aan bovenwettelijke eisen voor onder meer schonere lucht, een vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit, meer natuur op het landbouwbedrijf en circulaire afvalverwerking en recycling. Zij worden daarop gecontroleerd door onafhankelijke en gecertificeerde instellingen.”

Bonus

PlanetProof werkt met een bonus-malus systeem. Dat betekent dat boeren en tuinders bonuspunten kunnen verdienen om minder goede aspecten in hun bedrijfsvoering te compenseren. “Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bloeiende kruiden- of bloemenranden rondom percelen of het efficiënt inzetten van meststoffen”, aldus Van Damme. “Ook een vogelkastje of een bijenkast ophangen is een simpel voorbeeld. Bijen zijn hard nodig voor de bestuiving van gewassen en dus heel belangrijk voor onze voedselvoorziening. Wilde bijen krijgen meer kans wanneer er een grote diversiteit aan gewassen is en er minder gewasbestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Zo brengen we de natuur dus beter in balans.”

Kwaliteitseisen

Voldoen aan de kwaliteitseisen wordt een steeds grotere zorg voor de klant. Vanaf verschillende Eurofins locaties door heel Nederland voorziet Eurofins haar klanten van betrouwbare informatie over de kwaliteit van hun product of service: van grondstof tot aan eindproduct. Zo draagt Eurofins bij aan veilig voedsel en water in de samenleving. “Door ons te organiseren rondom de keten, kunnen wij de reis van een product volgen. Door data hierover te koppelen en slim samen te werken, creëren wij inzicht in de productieketen”, aldus Van Damme. “Dit biedt onze klant allerlei voordelen. We sporen problemen eerder op en kunnen eerder in het productieproces al ingrijpen om problemen te voorkomen. De komende jaren verschuiven we van data-leverancier naar dienstverlener. We leveren een kwaliteitsgarantie op producten. Zo worden wij een betrouwbare partner in het productieproces van onze klant.”

On the way to PlanetProof

PlanetProof is weliswaar nieuw, maar het is geen nieuw keurmerk. 'On the way to PlanetProof' is namelijk de andere en internationale naam voor Milieukeur, dat door Milieu Centraal als ‘topkeurmerk’ is beoordeeld. Per 1 januari van het aankomende jaar wordt Milieukeur voor plantaardige producten volledig vervangen door ‘On the way to PlanetProof’. SMK beheert het keurmerk; de Raad van Accreditatie controleert de werkwijze ervan.

 

kader Food and Feed Testing

Eurofins Food, Feed & Water Testing

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Albert Heijn vervangt plastic broodclips door papier

Albert Heijn vervangt plastic broodclips door papier

Vanaf deze week start Albert Heijn op de broodafdeling met papieren clipjes. De bekende vierkante, plastic broodclipjes worden geleidelijk vervangen door een recyclebare papieren variant.

Checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames gelanceerd

Checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames gelanceerd

BvA netwerk van merkleiders lanceert de Gids voor Duurzaamheidsclaims met bijbehorende Checklist. Met deze gids wil bvA marketeers en hun bureaus ondersteunen bij het maken van verantwoorde reclame op het gebied van duurzaamheid.

270 miljoen subsidie voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

270 miljoen subsidie voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

Het kabinet wil dat de Nederlandse industrie gaat verduurzamen en trekt daarvoor 270 miljoen uit. Bedrijven en instellingen die innoveren of investeren in de vermindering van CO2-uitstoot kunnen gebruikt maken van verschillende subsidies die dit voorjaar open gaan.